« Rzym 11:2 List do Rzymian 11:3 Rzym 11:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Panie, proroki twoje pozabijali, i ołtarze twe poroskopywali, a ostałem się ja jeden, i szukają dusze mojej.
2.WUJEK.1923Panie! proroki twoje pobili, ołtarze twoje poobalali, a jam został, i szukają dusze mojéj.
3.RAKOW.NTPanie! Proroki twoje pobili, i ołtarze twe podkopali; a jam zostawion sam tylko, i szukają dusze mojej.
4.GDAŃSKA.1881Panie! Proroki twoje pomordowali i ołtarze twoje zburzyli, a zostałem ja sam i szukają duszy mojej.
5.GDAŃSKA.2017Panie, pozabijali twoich proroków i zburzyli twoje ołtarze; tylko ja sam pozostałem i czyhają na moje życie.
6.JACZEWSKIPanie, mówił on, proroki twoje pozabijali, ołtarze twoje powywracali; ja sam zostałem, ale i mnie zabić chcą.
7.SYMON"Panie, proroków twoich pobili, ołtarze twoje powywracali: a ja sam zostałem, i szukają duszy mojej".
8.MARIAWICIPanie, proroków Twoich pozabijali, ołtarze Twoje poburzyli, a jam tylko sam został, i szukają duszy mojej?
9.DĄBR.WUL.1973Panie! Proroków twoich zabili, ołtarze twe wywrócili. Zostałem jeno ja i czyhają na życie moje.
10.DĄBR.GR.1961Panie! Proroków twoich pozabijali, ołtarze twe powywracali. Zostałem tylko ja i czyhają na życie moje.
11.TYSIĄCL.WYD5Panie, proroków Twoich pozabijali, ołtarze Twoje powywracali. Ja sam tylko pozostałem, a oni na życie moje czyhają.
12.BRYTYJKAPanie, proroków twoich pozabijali, ołtarze twoje poburzyli; i zostałem tylko ja sam, lecz i na moje życie nastają.
13.POZNAŃSKAPanie, oni pozabijali Twoich proroków, zburzyli Twoje ołtarze, zostałem tylko ja sam i czyhają na moje życie!
14.WARSZ.PRASKAPanie – mówił – pozabijali Twoich proroków, powywracali Twoje ołtarze. Tylko ja sam się uratowałem, a i na moje życie też czyhali.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Panie, Twoich proroków zabili, Twoje ołtarze zburzyli, i ja sam zostałem pozostawiony; zatem szukają mojej duszy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPanie, Twoich proroków pozabijali; Twoje ołtarze - poburzyli; zostałem ja sam, a i na moje życie nie przestają czyhać.
17.TOR.PRZ.Panie! Proroków Twoich zabili, ołtarze Twoje zburzyli i zostałem pozostawiony tylko ja sam, i szukają mojej duszy.