« Rzym 11:24 List do Rzymian 11:25 Rzym 11:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo niechcę abyście niewiedzieli bracia tajemnice tej, abyście u siebie nie byli rozumnemi; że ślepota poczęści na Izraela przyszła; dokąd zupełność narodów wnidzie.
2.WUJEK.1923Albowiem nie chcę, bracia! abyście nie mieli wiedzieć téj tajemnice, (żebyście nie byli sami sobie mądrymi), iż zaślepienie po części przydało się w Izraelu, ażby zupełność poganów weszła.
3.RAKOW.NTBo nie chcę abyście nie wiedzieli, bracia, tajemnicy tej, (żebyście nie byli sami w sobie mądrymi) iż ztrętfienie po części Izraelowi sstało się, ażby napełnienie Poganów weszło.
4.GDAŃSKA.1881Bo nie chcę, abyście nie mieli wiedzieć, bracia! tej tajemnicy, (żebyście nie byli sami u siebie mądrymi), iż zatwardzenie z części przyszło na Izraela, póki by nie weszła zupełność pogan.
5.GDAŃSKA.2017Nie chcę bowiem, bracia, abyście nie znali tej tajemnicy – żebyście sami siebie nie uważali za mądrych – że zatwardziałość po części przyszła na Izrael, dopóki nie wejdzie pełnia pogan.
6.JACZEWSKIAbyście, bracia, sami wedle własnych sądów o żydach nie wyrokowali, - oznajmię wam tę tajemnicę, że częściowe to zaślepienie żydów trwać będzie póty, póki się wszyscy poganie nie nawrócą.
7.SYMONAlbowiem nie chcę pozostawiać was, bracia, w niewiadomości co do tej tajemnicy (abyście wiele nie rozumieli o sobie): iż ślepota padła na część Izraela do czasu, aż pełność pogan wnijdzie do Kościoła.
8.MARIAWICIBo nie chcę, bracia, abyście wiedzieć nie mieli o tej tajemnicy (żebyście nie byli sami w sobie mądrymi), że zaślepienie przydarzyło się ludowi Izraelskiemu w części, ażby zupełność pogan weszła,
9.DĄBR.WUL.1973Albowiem nie chcę, abyście bracia, mieli nie wiedzieć o tej tajemnicy (abyście wiele nie myśleli o sobie), że zaślepienie padło na część Izraela, dopóki wszyscy poganie nie wejdą (do Kościoła),
10.DĄBR.GR.1961Albowiem nie chcę, bracia, abyście mieli nie wiedzieć o tej tajemnicy (abyście nie polegali na własnych zamysłach), że zaślepienie padło na część Izraela, dopóki wszyscy poganie nie wejdą (do Kościoła),
11.TYSIĄCL.WYD5Nie chcę jednak, bracia, pozostawiać was w nieświadomości co do tej tajemnicy - byście o sobie nie mieli zbyt wysokiego mniemania że zatwardziałość dotknęła tylko część Izraela aż do czasu, gdy wejdzie [do Kościoła] pełnia pogan.
12.BRYTYJKAA żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą,
13.POZNAŃSKAChcę, bracia, byście nie uchodzili za mądrych we własnym mniemaniu i znali tę tajemnicę, że upór części Izraela trwać będzie dopóty, dopóki nie wejdą do Kościoła wszyscy poganie.
14.WARSZ.PRASKANie chciałbym, bracia – byście nie byli zbyt zadufani w sobie utrzymywać was w nieświadomości co do tej oto tajemnicy: Zatwardziałość części Izraela będzie trwała tak długo, jak długo nie nawrócą się w całej pełni poganie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż nie chcę abyście się mylili, bracia, odnośnie tej tajemnicy (żebyście przed samymi sobą nie byli mądrymi), że zatwardziałość zdarza się po części Israelowi, aż nie wejdzie pełna ilość pogan.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITChcę bowiem, bracia, abyście byli świadomi pewnej tajemnicy i dzięki temu nie mieli zbyt wysokiego mniemania o sobie. Otóż niewrażliwość dotknęła części Izraela. Potrwa ona do czasu przyjęcia pełni pogan.
17.TOR.PRZ.Bo nie chcę, bracia, abyście byli nieświadomi tej tajemnicy – żebyście we własnym mniemaniu nie uważali się za rozumnych – że zatwardziałość przyszła na część Izraela, aż do czasu , gdy wejdzie pełnia pogan.