« Rzym 11:22 List do Rzymian 11:23 Rzym 11:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A oni jeśli nie będą trwać wniewierze, przyszczepieni będą. Bo mocen jest Bóg zasię je przyszczepić.
2.WUJEK.1923Aleć i oni, jeźli nie będą trwać w niedowiarstwie, będą wszczepieni; bo mocen jest Bóg zasię je wszczepić.
3.RAKOW.NTA oni też jeśli nie będą trwać w niewierze, wszczepieni będą; bo mocen jest Bóg zasię wszczepić je.
4.GDAŃSKA.1881Aleć i oni, jeźli nie będą trwali w niedowiarstwie, wszczepieni zaś będą, gdyż mocny jest Bóg one zasię wszczepić.
5.GDAŃSKA.2017Lecz i oni, jeśli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc ponownie ich wszczepić.
6.JACZEWSKIŻydzi, gdy porzucą niedowiarstwo zostaną napowrót wszczepieni w oną oliwę. Bóg mocen jest to uczynić.
7.SYMONAleć i oni, jeśli nie będą trwać w niedowiarstwie, będą wszczepieni, bo mocen jest Bóg wszczepić ich nanowo.
8.MARIAWICIAle i oni, jeśli nic będą trwać w niedowiarstwie, będą wszczepieni; boć mocen jest Bóg znowu ich wszczepić.
9.DĄBR.WUL.1973Ale i oni, jeśli nie będą trwali w niedowiarstwie, będą wszczepieni, mocen jest bowiem Bóg wszczepić ich ponownie.
10.DĄBR.GR.1961Ale i oni, jeżeli nie będą trwali w niedowiarstwie, będą wszczepieni, Bóg bowiem ma moc wszczepić ich ponownie.
11.TYSIĄCL.WYD5A i oni, jeżeli nie będą trwać w niewierze, zostaną wszczepieni. Bo Bóg ma moc wszczepić ich ponownie.
12.BRYTYJKAAle i oni, jeżeli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie.
13.POZNAŃSKAA także i oni, jeśli nie będą z uporem trwać w niewierności, będą zaszczepieni, bo władny jest Bóg ponownie ich zaszczepić.
14.WARSZ.PRASKAZresztą tamci, jeśli nie będą trwali z takim uporem w swoim niedowiarstwie, również zostaną wszczepieni; Bóg ma bowiem moc wszczepić ich na nowo.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale i oni zostaną wszczepieni, jeśli nie pozostają w niewierze; gdyż Bóg jest władny znowu ich wszczepić.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCo do nich natomiast, jeśli nie pozostaną w niewierze, zostaną wszczepieni ponownie - Bóg ma moc to uczynić.
17.TOR.PRZ.Ale i oni, jeśli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg jest mocny ponownie ich wszczepić.