« Rzym 11:21 List do Rzymian 11:22 Rzym 11:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Napatrz się przeto dobroci i srogości Bożej, a srogości jednak na upadłe a na cię dobroci, jeśli przetrwasz (w) dobroci, jeśli nie (to) i ty wycięt będziesz.
2.WUJEK.1923Obaczże tedy dobroć i srogość Bożą: przeciwko tym, którzy upadli, srogość, a przeciwko tobie dobroć Bożą, jeźlibyś trwał w dobroci: inaczéj i ty będziesz wycięt.
3.RAKOW.NTObacz tedy dobrotliwość i srogość Bożą; przeciwkoć onym którzy upadli, srogość, a przeciwko tobie dobrotliwość, jeślibyś trwał w dobrotliwości; inaczej i ty będziesz wycięt.
4.GDAŃSKA.1881Obaczże tedy dobrotliwość i srogość Bożą; przeciwko tym wprawdzie, którzy upadli, srogość, ale przeciwko tobie dobrotliwość, jeźlibyś trwał w dobroci; inaczej i ty będziesz wycięty.
5.GDAŃSKA.2017Spójrz więc na dobroć i srogość Boga: srogość dla tych, którzy upadli, a dla ciebie dobroć, jeśli będziesz trwał w tej dobroci. W przeciwnym razie ty też będziesz wycięty.
6.JACZEWSKIUważ tu dobroć i surowość Bożą: surowość względem tych, którzy upadli; dobroć zaś względem ciebie. Ale i dla ciebie, gdy upadniesz, Bóg surowym się stanie.
7.SYMONObaczże tedy dobroć i srogość Bożą: srogość przeciwko tym, którzy upadli: a dobroć Bożą względem ciebie, jeśli trwasz w dobroci: inaczej i ty będziesz wycięty.
8.MARIAWICIPatrz tedy na dobroć i srogość Bożą; zwłaszcza na srogość względem tych, którzy upadli, a na dobroć Bożą nad tobą, jeśli będziesz trwał w tej dobroci. Bo jeśliby inaczej, tedy i ty będziesz wycięty.
9.DĄBR.WUL.1973Bacz przeto na dobroć i surowość Boga, surowość dla tych, którzy upadli, a dobroć Bożą względem ciebie, jeżeli trwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz wycięty.
10.DĄBR.GR.1961Bacz przeto na dobroć i surowość Boga: surowość dla tych, którzy upadli, a dobroć Bożą względem ciebie, jeżeli wytrwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz wycięty.
11.TYSIĄCL.WYD5Patrz więc na dobroć i surowość Boga. Surowość wobec tych, co upadli, a dobroć Boga wobec ciebie, jeżeli tylko wytrwasz przy tej dobroci; w przeciwnym razie i ty będziesz wycięty.
12.BRYTYJKAZważ tedy na dobrotliwość i surowość Bożą – surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem ciebie, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz odcięty.
13.POZNAŃSKAZważaj więc na dobroć i surowość Boga: wobec upadłych Bóg kieruje się surowością, wobec ciebie zaś dobrocią. Jeśli nie wytrwasz w dobroci, wówczas i ty będziesz wycięty.
14.WARSZ.PRASKAMiej tedy na uwadze i dobroć, i surowość Boga: surowość wobec tych, którzy popadli w grzechy, dobroć zaś wobec ciebie, jeśli – rzecz jasna – wytrwasz przy tej dobroci; w przeciwnym razie i ty także będziesz wycięty.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Znaj więc dobrotliwość i srogość Boga; dla ginących srogość, a dla ciebie dobrotliwość, jeśli pozostajesz w dobrotliwości; gdyż i ty byś został odcięty.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITLepiej zwróć uwagę na dobroć i surowość Boga - na surowość dla upadłych i na dobroć względem ciebie, o ile pozostaniesz w tej dobroci, bo w przeciwnym razie ty też będziesz odcięty.
17.TOR.PRZ.Zobacz więc dobroć i surowość Boga, surowość wobec tych, którzy upadli, a dobroć wobec ciebie, jeślibyś utrzymał się w dobroci; skoro i ty możesz zostać odcięty.