« Rzym 11:18 List do Rzymian 11:19 Rzym 11:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przeto przeczesz: wyłamały się gałęzie, abym ja przyszczepion.
2.WUJEK.1923Rzeczesz tedy: Ułamane gałęzie, abym ja był wszczepion.
3.RAKOW.NTRzeczesz tedy: Wyłamane są gałązki, abym ja był wszczepion.
4.GDAŃSKA.1881Ale rzeczesz: Odłamane są gałęzie, abym ja był wszczepiony.
5.GDAŃSKA.2017Ale powiesz: Odłamane zostały gałęzie, abym ja został wszczepiony.
6.JACZEWSKIAle powiesz mi może: Mogę się urągać nad Izraelitami, a o sobie trzymać dobrze, bo Izraelici są odłamaną gałęzią, obym ja w jej miejsce był wszczepiony.
7.SYMONPowiesz tedy: Gałęzie zostały odłamame, abym ja był wszczepiony.
8.MARIAWICIA jeśli powiadasz: Odłamane są gałęzie, abym ja był wszczepiony.
9.DĄBR.WUL.1973Powiedz tedy: Odłamano gałęzie, abym ja był wszczepiony.
10.DĄBR.GR.1961Powiesz wtedy: Odłamano gałęzie, abym ja był wszczepiony.
11.TYSIĄCL.WYD5Powiesz może: Gałęzie odcięto, abym ja mógł być wszczepiony.
12.BRYTYJKAPowiesz tedy: Odłamane zostały gałęzie, abym ja był wszczepiony.
13.POZNAŃSKAPowiesz więc: Wycięto gałęzie, aby mnie wszczepić.
14.WARSZ.PRASKAA może powiesz: Tamte gałęzie po to zostały odcięte, żebym ja mógł być wszczepiony.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem powiesz: Odłamano gałęzie, abym ja mógł zostać wszczepiony.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPowiesz jednak: Gałęzie odłamano, abym ja został wszczepiony.
17.TOR.PRZ.Powiesz więc: Odłamane zostały gałęzie, abym ja został wszczepiony.