« Rzym 11:13 List do Rzymian 11:14 Rzym 11:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Owabym jako rozrzewnił moje ciało, i zbawię niektóre znich.
2.WUJEK.1923Azabym jako pobudził ciało moje ku zazdroszczeniu i zbawił niektóre z nich.
3.RAKOW.NTA zabym jako ku zazdrości pobudził moje ciało, i zbawiłbych niektóre z nich.
4.GDAŃSKA.1881Azażbym jako ku zawiści pobudził ciało moje i zbawiłbym niektóre z nich.
5.GDAŃSKA.2017Może w ten sposób wzbudzę zawiść w tych, którzy są moim ciałem i zbawię niektórych z nich.
6.JACZEWSKIgdy przynajmniej jakąś część braci moich zdołam pobudzić do tego, aby się z wami ubiegali o służbę Bogu, i gdy tym sposobem zbawić ich potrafię.
7.SYMONtak atoli, abym też jako pobudził rodaków moich do spółubiegania się z wami, i zbawił niektórych z nich.
8.MARIAWICIw nadziei, że może jako pobudzę do zazdrości współkrewnych ciała mojego i niektórych z nich przywiodę ku zbawieniu.
9.DĄBR.WUL.1973abym też i rodaków moich do współzawodnictwa pobudził i przynajmniej niektórych z nich zbawił.
10.DĄBR.GR.1961abym też i rodaków moich do współzawodnictwa pobudził i przynajmniej niektórych z nich zbawił.
11.TYSIĄCL.WYD5w nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia.
12.BRYTYJKAMoże w ten sposób pobudzę do zawiści rodaków moich i zbawię niektórych z nich.
13.POZNAŃSKAabym w ten sposób wzbudził zazdrość braci z mego narodu i zbawił choćby niektórych z nich.
14.WARSZ.PRASKAbo może w ten sposób pobudzę do świętej zazdrości moich rodaków i przynajmniej niektórych spośród nich ocalę.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.abym jakoś pobudził do zazdrości moje ciało wewnętrzne i ocalił niektórych z nich od śmierci.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMoże w ten sposób wzbudzę zazdrość w moich rodakach i niektórych z nich uratuję.
17.TOR.PRZ.Obym jakoś do zazdrości pobudził tych, którzy są moimi rodakami i zbawił niektórych z nich.