« Rzym 11:12 List do Rzymian 11:13 Rzym 11:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo wam mówię narodom, ponieważ posłańcem narodów ja jestem, służbę moję sławię.
2.WUJEK.1923Albowiem powiadam wam poganom, pókim ja jest Apostołem poganów; usługowanie moje czcić będę:
3.RAKOW.NTAbowiem wam mówię poganom, ilemci ja jest poganów Apostołem, usługowanie moje sławię;
4.GDAŃSKA.1881Albowiem mówię wam poganom, ilem ja jest Apostołem pogan, usługiwanie moje zalecam,
5.GDAŃSKA.2017Mówię bowiem do was, pogan. Na ile jestem apostołem pogan, chlubię się swoją służbą;
6.JACZEWSKIDo was to mówię, narody, bo waszym jestem apostołem, że wsławię mój urząd,
7.SYMONAlbowiem powiadam wam, którzyście z pogan, iż, jako apostoł pogan, pracuję ja wprawdzie ku chwale urzędowania mego:
8.MARIAWICIBo to wam, poganom, powiadam, że póki jestem Apostołem pogan, posługowanie moje mam we czci,
9.DĄBR.WUL.1973A mówię do was, do pogan: Jak długo pozostaję Apostołem pogan, będę pracował z chwałą dla posługiwania mego,
10.DĄBR.GR.1961A mówię do was, do pogan: Jak długo pozostaję Apostołem pogan, będę wypełniał gorliwie posługiwanie moje,
11.TYSIĄCL.WYD5Do was zaś, pogan, mówię: będąc apostołem pogan, przez cały czas chlubię się posługiwaniem swoim
12.BRYTYJKADo was zaś, którzy jesteście z pogan, mówię: Skoro już jestem apostołem pogan, służbę moją chlubnie wykonuję;
13.POZNAŃSKAWam zaś, poganie, powiadam: O ile ja sam jestem apostołem pogan, o tyle chlubić się będę mym posługiwaniem,
14.WARSZ.PRASKAWam zaś, poganom, mówię: jak długo pozostanę apostołem pogan, tak długo będę chlubnie spełniał moje posługiwanie;
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale mówię wam, poganom. Przez ile czasu ja jestem apostołem pogan wynoszę swoją służbę,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWam natomiast, przedstawicielom narodów, mówię: Jako apostoł narodów, cieszę się z mojego zadania.
17.TOR.PRZ.Albowiem mówię wam poganom: Na ile ja jestem istotnie apostołem pogan, chlubię się moją służbą,