« Rzym 11:11 List do Rzymian 11:12 Rzym 11:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz jeśli ich usterknienie bogactwo świata, a utracenie ich bogactwo narodów, jako więcej zupełność ich?
2.WUJEK.1923A jeźli ich przestępstwo jest bogactwem świata, a umniejszenie ich bogactwem poganów, jakoż daleko więcéj ich napełnienie?
3.RAKOW.NTA jeśli upadek ich jest bogactwem świata, a umniejszenie ich bogactwem poganów, jako daleko więcej napełnienie ich?
4.GDAŃSKA.1881A ponieważ upadek ich jest bogactwem świata, a umniejszenie ich bogactwem pogan, jakoż daleko więcej ich zupełność?
5.GDAŃSKA.2017A jeśli ich upadek jest bogactwem świata, a ich pomniejszenie bogactwem pogan, o ileż bardziej ich pełnia?
6.JACZEWSKIA jeśli niedowiarstwo żydów sprowadziło tak obfite bogactwo łaski dla pogan całego świata: - to o ileż większemi będą te łaski, mocą których i żydzi się w końcu nawrócą!
7.SYMONA jeśli ich grzech stał się bogactwem świata, a ocalałe ich szczątki bogactwem pogan, to cóż dopiero pełna ich liczba?
8.MARIAWICI– Ponieważ tedy ich wykroczenia stały się bogactwem dla świata i ich umniejszenie bogactwem dla pogan, to jakoż daleko więcej ich napełnienie.
9.DĄBR.WUL.1973Jeśli więc przestępstwo ich stało się bogactwem świata, a ich pomniejszenie — umocnieniem pogan, czymże dopiero będzie pełna ich liczba?
10.DĄBR.GR.1961Jeżeli więc przestępstwo ich stało się bogactwem świata, a ich pomniejszenie – umocnieniem pogan, czymże dopiero będzie ich pełnia?
11.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli zaś ich upadek przyniósł bogactwo światu, a ich mała liczba - wzbogacenie poganom, to o ileż więcej przyniesie ich zebranie się w całości!
12.BRYTYJKABo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem pogan, to o ileż bardziej ich pełnia?
13.POZNAŃSKAA jeśli ich przestępstwo stało się powodem bogactwa dla świata, a mała liczba wierzących spośród nich stała się bogactwem dla pogan, to o ileż większym bogactwem będzie ich pełna liczba.
14.WARSZ.PRASKAA jeśli ich upadek okazał się skarbem dla świata, ich zaś pomniejszenie – bogactwem dla pogan, to czymże się okaże ich ubogacenie?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś jeśli ich fałszywy krok jest bogactwem świata, a ich poniżenie bogactwem pogan, tym bardziej liczne stanie się ich uzupełnienie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli zaś ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem narodów, to jakże wspaniałą rzeczą stanie się ich pełnia!
17.TOR.PRZ.Jeżeli natomiast ich odstępstwo jest bogactwem świata, a ich porażka bogactwem pogan, o ile bardziej ich pełnia?