« Rzym 11:10 List do Rzymian 11:11 Rzym 11:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przeto mówię, czyli spotknęli się aby upadli? Niech (to) nie będzie. Ale ich usterknienim zbawienie narodom, żeby je rozrzewnić.
2.WUJEK.1923Mówię tedy: Azaż się tak obrazili, aby upadli? Nie daj tego, Boże! Ale ich przestępstwem zbawienie jest poganom, aby im zajrzeli.
3.RAKOW.NTMówię tedy: Azaż się potknęli, aby padli? Niech to nie będzie! Ale ich upadkiem sstało się zbawienie Poganom, ku temu aby pobudził ku zazdrości je.
4.GDAŃSKA.1881Mówię tedy: Azaż się potknęli, aby padli? Nie daj tego Boże! Ale przez ich upadek doszło zbawienie pogan, aby je do zawiści przywiódł.
5.GDAŃSKA.2017Pytam więc: Czy się potknęli, aby upaść? Nie daj Boże! Ale raczej przez ich upadek zbawienie doszło do pogan, aby wzbudzić w nich zawiść.
6.JACZEWSKIAle pytam się: Czy tak już upadli Izraelici, że nigdy nie powstaną? Bynajmniej. Ale dopuścił Bóg to zaślepienie na Izraelitów, aby pogan podzwignąć, aby następnie i Izraelitów do większej żarliwości pobudzić.
7.SYMONPytam tedy: Czy się tak potknęli, iżby upadli bez ratunku? Bynajmniej! Grzech ich stał się raczej zbawieniem dla pogan; iżby z poganami i oni szli w zawody.
8.MARIAWICI– Powiadam tedy: Izali tak się potknęli, że upadli? Uchowaj Boże. Ale za ich wykroczeniem przyszło zbawienie dla pogan, aby im tego zazdrościli.
9.DĄBR.WUL.1973Mówię tedy: czyż tak się potknęli, aby upadli? Żadną miarą. Ale ich przestępstwo stało się zbawieniem dla pogan, aby w nich współzawodnictwo obudzić.
10.DĄBR.GR.1961Pytam więc: Czyż tak się potknęli, że upadli? Żadną miarą. Ale ich przestępstwo stało się zbawieniem dla pogan, aby w nich obudzić współzawodnictwo.
11.TYSIĄCL.WYD5Pytam jednak: Czy aż tak się potknęli, że całkiem upadli? Żadną miarą! Ale przez ich upadek zbawienie przypadło w udziale poganom, by ich pobudzić do współzawodnictwa.
12.BRYTYJKAMówię tedy: Czy się potknęli, aby upaść? Bynajmniej. Wszak wskutek ich upadku zbawienie doszło do pogan, aby w nich wzbudzić zawiść.
13.POZNAŃSKAPytam więc: Czyż tak się potknęli, że upadali? Na pewno nie! Ale wskutek ich przestępstwa poganie uzyskali zbawienie, aby w ten sposób wzbudzić w nich zazdrość.
14.WARSZ.PRASKAPytam więc, czy aż tak się potknęli, że odpadali? Ależ nie! Przeciwnie, ich upadki posłużyły za okazję do zbawienia dla pogan i w ten sposób w nich samych obudziła się [szlachetna] zazdrość.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem mówię: Czy potknęli się aby upaść? Nie może być. Ale w ich fałszywym kroku przyszło zbawienie pogan, by ich pobudzić do zazdrości.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPytam zatem: Czy potknęli się, aby zupełnie upaść? W żadnym razie. Ich upadek przyniósł zbawienie narodom, co z kolei miało pobudzić Jego lud do zazdrości.
17.TOR.PRZ.Mówię więc: Czy potknęli się, aby upaść? Z pewnością nie; ale z powodu ich odstępstwa zbawienie objęło pogan, aby ich pobudzić do zazdrości.