« Rzym 10:21 List do Rzymian 11:1 Rzym 11:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574PRzeto mówię, czyli odepchnął Bóg lud swój? Niech (to) nie będzie. Bo i ja Izraelit jestem, znasienia Abrahamowego, pokolenia Biniaminowego,
2.WUJEK.1923Mówię tedy: Izali odrzucił Bóg lud swój? Boże uchowaj! Albowiem i jam jest Izraelczyk z nasienia Abrahamowego, z pokolenia Benjaminowego.
3.RAKOW.NTMówię tedy: Izali odrzucił Bóg lud swój? Niech to nie będzie! Abowiem i ja Izraelczyk jestem, z nasienia Abrahamowego, z pokolenia Beniaminowego.
4.GDAŃSKA.1881Mówię tedy: Izali Bóg odrzucił lud swój? Nie daj tego Boże! Albowiem i jam jest Izraelczyk z nasienia Abrahamowego, z pokolenia Benjaminowego.
5.GDAŃSKA.2017Pytam więc: Czy Bóg odrzucił swój lud? Nie daj Boże! Ja bowiem też jestem Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z pokolenia Beniamina.
6.JACZEWSKIPytam się tedy: Czy Bóg odrzucił lud swój Izraelski? Bynajmniej. Boć i ja jestem Izraelita z rodu Abrahama, z pokolenia Benjamina.
7.SYMONPytam tedy: Czy Bóg odrzucił lud swój? Bynajmniej! Bo i ja jestem Izraelita, z potomków Abrahama, z pokolenia Benjamina.
8.MARIAWICIPowiadam tedy: Izali Bóg odrzucił lud Swój? Uchowaj Boże. Bo i ja też jestem Izraelitą z nasienia Abrahamowego, z pokolenia Benjamina.
9.DĄBR.WUL.1973Mówię tedy: czy odrzucił Bóg lud swój? Żadną miarą. Bo i ja jestem Izraelitą z potomstwa Abrahama, z pokolenia Beniamina.
10.DĄBR.GR.1961Pytam tedy: Czy odrzucił Bóg lud swój? Żadną miarą. Bo i ja jestem Izraelitą z potomstwa Abrahama, z pokolenia Beniamina.
11.TYSIĄCL.WYD5Pytam więc: Czyż Bóg odrzucił lud swój? Żadną miarą! I ja przecież jestem Izraelitą, potomkiem Abrahama, z pokolenia Beniamina.
12.BRYTYJKAPytam więc: Czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej. Przecież i ja jestem Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z pokolenia Beniamina.
13.POZNAŃSKAPytam więc: Czyżby Bóg odrzucił swój lud? Na pewno nie! Wszak i ja jestem Izraelitą, z rodu Abrahama, z pokolenia Beniamina.
14.WARSZ.PRASKAPytam więc: Czyż odrzucił Bóg swój lud? Żadną miarą. Ja przecież też jestem Izraelitą, pochodzę od Abrahama i przynależę do pokolenia Beniamina.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem mówię: Czy Bóg odsunął swój lud? Nie może być. Gdyż ja także jestem Israelitą z nasienia Abrahama oraz plemienia Beniamina.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPytam zatem dalej: Czy Bóg odtrącił swój lud? W żadnym razie. Przecież ja jestem Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z plemienia Beniamina.
17.TOR.PRZ.Mówię więc: Czy Bóg odepchnął od siebie swój lud? Z pewnością nie; albowiem i ja jestem Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z pokolenia Beniamina.