« Gal 5:23 List do Galatów 5:24 Gal 5:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(5:23) Bo którzy (są) Christusowi, ciało swe ukrzyżowali znamiętnościami i pożądliwościami.
2.WUJEK.1923A którzy są Chrystusowi, ciało swe ukrzyżowali z namiętnościami i z pożądliwościami.
3.RAKOW.NTA którzy są Christusowi, ciało ukrzyżowali z namiętnościami, i z pożądliwościami.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem którzy są Chrystusowi, ciało swoje ukrzyżowali z namiętnościami i z pożądliwościami.
5.GDAŃSKA.2017A ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali swoje ciało wraz z namiętnościami i pożądliwościami.
6.JACZEWSKIChrześcianie na namiętności cielesne są nieczułymi,
7.SYMONA którzy są Chrystusowi, ciało swe ukrzyżowali z namiętnościami i pożądliwościami.
8.MARIAWICIA ci, którzy są Chrystusowi, ciało swoje ukrzyżowali wraz z grzechami i namiętnościami.
9.DĄBR.WUL.1973A ci, którzy są Chrystusowi, ciało swe ukrzyżowali wraz z namiętnościami i pożądliwościami.
10.DĄBR.GR.1961A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ciało swe ukrzyżowali wraz z namiętnościami i pożądliwościami.
11.TYSIĄCL.WYD5A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami.
12.BRYTYJKAA ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami.
13.POZNAŃSKACi zaś, którzy stanowią jedność z Chrystusem Jezusem, ukrzyżowali ciało razem z namiętnościami i pożądaniami.
14.WARSZ.PRASKACi, którzy przynależą do Jezusa Chrystusa, sprawiają, że wszystkie pożądliwości i grzeszne pragnienia ich ciała są niejako współprzybijane [z ciałem Jezusa] do krzyża.
15.KALETAAlbowiem [którzy są] Chrystusa Jezusa, ciało ukrzyżowali z namiętnościami i pożądliwościami.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo ci, Chrystusa, ukrzyżowali ciało wewnętrzne razem z jego właściwościami i pragnieniami.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITA ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało wraz z jego namiętnościami oraz pragnieniami.
18.TOR.PRZ.Ci więc, którzy są własnością Chrystusa, ukrzyżowali swoje ciało wraz z namiętnościami i pożądliwościami.