« Gal 5:22 List do Galatów 5:23 Gal 5:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(5:22) Cichość, wstrzymawanie: przeciw takowym niemasz zakonu.
2.WUJEK.1923(5:23b) skromność, wstrzemięźliwość, czystość. Przeciwko takowym niemasz zakonu.
3.RAKOW.NTCichość, powścięgliwość. Przeciwko takowym rzeczom niemasz zakonu.
4.GDAŃSKA.1881(5:22b) cichość, wstrzemięźliwość. (5:23) Przeciwko takowym nie masz zakonu.
5.GDAŃSKA.2017Łagodność, powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa.
6.JACZEWSKI(5:23b) skromność, wstrzemięźliwość, czystość. Uczynków tych nie nakazuje prawo: one płyną z ducha miłości.
7.SYMON(5:23b) skromność, wstrzemięźliwość, czystość. Przeciwko takim niemasz zakonu.
8.MARIAWICIskromność, wstrzemięźliwość, czystość. Przeciwko takowym nie jest Zakon.
9.DĄBR.WUL.1973łaskawość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość. Przeciw takim nie ma Zakonu.
10.DĄBR.GR.1961(5:23b) łaskawość, wstrzemięźliwość. Przeciw takim nie ma Zakonu.
11.TYSIĄCL.WYD5łagodność, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa.
12.BRYTYJKAŁagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu.
13.POZNAŃSKAłagodność, opanowanie. Dla tych, którzy to wszystko czynią, Prawo nie istnieje.
14.WARSZ.PRASKAłagodność, opanowanie. Rzecz jasna, że temu wszystkiemu nie sprzeciwia się [żadne] Prawo.
15.KALETA(5:22b) cichość, wstrzemięźliwość. (5:23) Przeciwko takowym nie masz zakonu.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(5:22b) łagodność, panowanie nad sobą; (5:23) w stosunku do takich nie istnieje Prawo.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITłagodność, powściągliwość. Przy takich cechach nie potrzeba Prawa.
18.TOR.PRZ.Łagodność, opanowanie. Prawo nie jest przeciwko takim.