« Gal 4:31 List do Galatów 5:1 Gal 5:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(4:32) (Którą) wolnością Christus nas wyswobodził. Stójcie przeto, a zasię jarzmem niewolej nie wiklicie się.
2.WUJEK.1923Stójcie, a nie bądźcie znowu pod jarzmem niewoléj.
3.RAKOW.NTW wolności tedy, którą Christus nas wolnymi uczynił, stójcie, a zasię jarzmem niewolej nie wiklicie się.
4.GDAŃSKA.1881Stójcie tedy w tej wolności, którą nas Chrystus wolnymi uczynił, a nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli.
5.GDAŃSKA.2017Trwajcie więc w tej wolności, którą nas Chrystus wyzwolił, i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli.
6.JACZEWSKIPrzy tej wolności stałymi bądźcie, a nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli.
7.SYMONStójcież mocno, a nie dawajcie się, by was znowu trzymano w jarzmie niewoli.
8.MARIAWICIStójcież tedy, a nie oddawajcie się znowu w jarzmo niewoli.
9.DĄBR.WUL.1973Wytrwajcież, a nie poddajcie się znowu pod jarzmo niewoli.
10.DĄBR.GR.1961Tą wolnością Chrystus nas obdarował. Wytrwajcie więc, a nie poddajcie się znowu pod jarzmo niewoli.
11.TYSIĄCL.WYD5Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!
12.BRYTYJKAChrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli.
13.POZNAŃSKAChrystus wyprowadził nas z niewoli na wolność. Trwajcie więc w niej i nie pozwólcie ponownie nałożyć sobie jarzma niewoli.
14.WARSZ.PRASKAChrystus nas oswobodził po to, żebyśmy byli rzeczywiście wolni. Trwajcie więc w tej wolności i uważajcie, żeby nie popaść na nowo w niewolę.
15.KALETA[Do] wolności nas Chrystus wolnymi_uczynił. Stójcie tedy, a nie znowu [pod] jarzmo niewoli się_poddawajcie.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Istotnie, Chrystus nas wyzwolił dla wolności. Stójcie i nie bądźcie znowu poddani jarzmu niewoli.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITChrystus przyniósł nam wolność. Stójcie więc niezachwianie i nie schylajcie się znów pod jarzmo niewoli.
18.TOR.PRZ.Stójcie więc w wolności, do której nas wyzwolił Chrystus i nie poddawajcie się ponownie pod jarzmo niewoli.