« Efe 5:7 List do Efezjan 5:8 Efe 5:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(5:10a) Bo byliście niekiedy ciemnością, lecz teraz światłem w Panu. Jako dzieci światła chodźcie.
2.WUJEK.1923Albowiemeście byli niekiedy ciemnością; lecz teraz światłością w Panu. Jako synowie światłości chodźcie.
3.RAKOW.NTAbowiemeście byli niekiedy ciemnością, a teraz światłością w Panu; Jako dzieci światłości chodźcie.
4.GDAŃSKA.1881Albowiemeście byli niekiedy ciemnością; aleście teraz światłością w Panu; chodźcież jako dziatki światłości,
5.GDAŃSKA.2017Byliście bowiem niegdyś ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości;
6.JACZEWSKIByliście niegdyś w ciemności: teraz przez Pana oświeceni jesteście: chodźcież jako synowie światła.
7.SYMONBo dawniej byliście wy ciemnością: lecz teraz jesteście światłością w Panu. Jako synowie światłości chodźcie:
8.MARIAWICIAlbowiem byliście niegdyś ciemnością, ale teraz jesteście światłością w Panu; chodźcież tedy jako synowie światłości;
9.DĄBR.WUL.1973Niegdyś bowiem byliście ciemnością, ale teraz staliście się światłością w Panu. Postępujcie jako synowie światłości.
10.DĄBR.GR.1961Niegdyś bowiem byliście ciemnością, ale teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak synowie światłości.
11.TYSIĄCL.WYD5Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości.
12.BRYTYJKAByliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości,
13.POZNAŃSKAWprawdzie niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujecie więc jak dzieci światłości.
14.WARSZ.PRASKAKiedyś trwaliście w ciemności, lecz teraz, dzięki waszemu zjednoczeniu z Panem, znajdujecie się w światłości i dlatego musicie postępować jak synowie światłości.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo byliście niegdyś ciemnością, ale teraz jesteście światłem w Panu; zatem postępujcie jak dzieci światła.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKiedyś wprawdzie byliście ciemnością, teraz jednak - światłem w Panu. Poczynajcie więc sobie jako dzieci światła;
17.TOR.PRZ.Albowiem byliście niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu; postępujcie więc jak dzieci światła,