« Efe 5:20 List do Efezjan 5:21 Efe 5:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Poddani jeden drugiemu wbojaźni Bożej.
2.WUJEK.1923Będąc poddanymi jedni drugim w bojaźni Chrystusowéj.
3.RAKOW.NTBądźcie poddanymi jedni drugim, w bojaźni Bożej.
4.GDAŃSKA.1881Będąc poddani jedni drugim w bojaźni Bożej.
5.GDAŃSKA.2017Będąc poddani sobie nawzajem w bojaźni Boga.
6.JACZEWSKIBojąc się Chrystusa, nawzajem ulegajcie sobie.
7.SYMONPoddawajcie się jedni drugim w bojaźni Chrystusowej.
8.MARIAWICIbędąc poddani jeden drugiemu w bojaźni Chrystusowej.
9.DĄBR.WUL.1973Bądźcie ulegli jedni drugim w bojaźni Chrystusowej.
10.DĄBR.GR.1961Bądźcie ulegli jedni drugim w bojaźni Chrystusowej.
11.TYSIĄCL.WYD5Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej.
12.BRYTYJKAUlegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej.
13.POZNAŃSKABądźcie podlegli sobie nawzajem w bojaźni Chrystusowej.
14.WARSZ.PRASKABądźcie także poddani sobie, kierując się nawzajem bojaźnią Chrystusa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W bojaźni Boga bądźcie posłuszni jedni drugim.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBądźcie względem siebie nawzajem ulegli z szacunku dla Chrystusa.
17.TOR.PRZ.Ulegając jedni drugim w bojaźni Bożej.