« Efe 5:19 List do Efezjan 5:20 Efe 5:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dziękując zawżdy za wszytko w imię pana Jesusa Christa Bogu a ojcu.
2.WUJEK.1923Dziękując zawsze za wszystko, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa Bogu i Ojcu,
3.RAKOW.NTDziękując zawsze za wszytko, w imię Pana naszego Jezusa Christusa, onemu Bogu i Ojcu.
4.GDAŃSKA.1881Dzięki czyniąc zawsze za wszystko, w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Bogu i Ojcu.
5.GDAŃSKA.2017Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa;
6.JACZEWSKIBogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, dziękujcie za wszystko.
7.SYMONdzięki czyniąc zawsze za wszystko w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa Bogu i Ojcu.
8.MARIAWICIzawsze dziękując za wszystko Bogu i Ojcu w Imię Pana naszego Jezusa Chrystusa,
9.DĄBR.WUL.1973A dzięki czyńcie zawsze i za wszystko Bogu i Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa.
10.DĄBR.GR.1961A dzięki czyńcie zawsze i za wszystko Bogu i Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa.
11.TYSIĄCL.WYD5Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
12.BRYTYJKADziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
13.POZNAŃSKAZawsze za wszystko dziękujcie Bogu i Ojcu w imię naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
14.WARSZ.PRASKAI nie przestawajcie też dziękować za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zawsze za wszystko dziękujcie Bogu i Ojcu w Imieniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDziękujcie też zawsze, za wszystko, Bogu i Ojcu w imieniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
17.TOR.PRZ.Dziękując zawsze za wszystko, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, Bogu i Ojcu,