« Efe 5:16 List do Efezjan 5:17 Efe 5:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dla tego nie bądźcie nie rozumnemi, ale rozumiejącemi co jest wola Boża.
2.WUJEK.1923A przetóż nie bądźcie nieroztropnymi, ale rozumiejącymi, która jest wola Boża.
3.RAKOW.NTA przetoż nie bądźcie bezrozumnymi, ale rozumiejącymi, która jest ona wola Pańska.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż nie bądźcie nierozumnymi, ale zrozumiewającymi, która jest wola Pańska.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego nie bądźcie nierozumnymi, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pana.
6.JACZEWSKINie bądźcie nieroztropnymi, ale rozumiejcie wolę Bożą.
7.SYMONI dlatego nie bądźcie nierozsądnymi, ale starajcie się wyrozumieć, jaka jest wola Boża.
8.MARIAWICIA przeto nie bądźcie nieroztropnymi, ale bądźcie rozumiejącymi, jaka jest wola Boża.
9.DĄBR.WUL.1973Nie bądźcie więc nierozważni, ale rozumiejący, jaka jest wola Boża.
10.DĄBR.GR.1961Nie bądźcie więc nierozważni, ale rozumiejący, jaka jest wola Boża.
11.TYSIĄCL.WYD5Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana.
12.BRYTYJKADlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska.
13.POZNAŃSKADlatego też nie bądźcie bezmyślni, lecz starajcie się zrozumieć, jaka jest wola Pana.
14.WARSZ.PRASKANie bądźcie więc nierozsądni, lecz starajcie się zrozumieć, jaka jest [względem was] wola Pana.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przez to nie stawajcie się nierozsądni, ale bądźcie świadomi jaka jest wola Pana.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego koniec z brakiem rozsądku. Starajcie się pojąć, co jest wolą Pana.
17.TOR.PRZ.Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, co jest wolą Pana.