« Efe 5:14 List do Efezjan 5:15 Efe 5:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Patrzcie przeto jako bacznie chodzicie; nie jako nie mądrzy ale jako mądrzy.
2.WUJEK.1923Patrzcież tedy, bracia! jakobyście ostrożnie chodzili, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy,
3.RAKOW.NTPatrzciesz tedy jakobyście ostrożnie chodzili; nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy.
4.GDAŃSKA.1881Patrzajcie tedy, jakobyście ostrożnie chodzili, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy.
5.GDAŃSKA.2017Uważajcie więc, żebyście postępowali rozważnie, nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy;
6.JACZEWSKIPatrzcież tedy bracia, jak to ostrożnymi być nam potrzeba. Nie bądźcież jako głupi, ale jako mądrzy;
7.SYMONPatrzcież tedy, bracia, jako chodzić macie ostrożnie: nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy:
8.MARIAWICIPatrzcież tedy, bracia, jakobyście opatrznie postępowali; nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy,
9.DĄBR.WUL.1973Baczcie tedy pilnie, bracia, abyście postępowali z uwagą, nie jak nieroztropni,
10.DĄBR.GR.1961Baczcie tedy pilnie, abyście postępowali nie jak nieroztropni,
11.TYSIĄCL.WYD5Baczcie więc pilnie, jak postępujecie: nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy.
12.BRYTYJKABaczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy,
13.POZNAŃSKABaczcie zatem uważnie, jak postępujecie. Nie postępujcie nierozsądnie, lecz mądrze.
14.WARSZ.PRASKABadajcie więc sami wasze postępowanie, żyjcie jak ludzie rozsądni, a nie jak głupi.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dokładnie więc uważajcie, jak postępujecie; nie jak niemądrzy ale jak mądrzy;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZwracajcie zatem uwagę na własne postępowanie. Nie zachowujcie się jak niemądrzy. Żyjcie raczej jak ludzie mądrzy,
17.TOR.PRZ.Patrzcie więc uważnie, jak macie postępować, nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy.