« Efe 5:12 List do Efezjan 5:13 Efe 5:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A wszytko co ma być strofowano, od światła bywa objawiono. Bo cokolwiek objawia światło jest.
2.WUJEK.1923A wszystko, co bywa strofowano, od światłości bywa objawiono; bo wszystko, co objawiono bywa, jest światło.
3.RAKOW.NTA to wszytko, gdy się przekonywa od światłości, bywa objawiono. Bo wszytko co objawiono bywa, światłością jest.
4.GDAŃSKA.1881Lecz to wszystko, gdy bywa od światłości strofowane, bywa objawione; albowiem to wszystko, co bywa objawione, jest światłością;
5.GDAŃSKA.2017A wszystko to, gdy jest strofowane, przez światło staje się jawne; to wszystko bowiem, co ujawnia, jest światłem.
6.JACZEWSKIŚwiatło wiary naszej wszystko wskazuje, co jest godnem przygany: światło to bowiem wszystko oświeca.
7.SYMONA wszystko, co jest karcone, przez światło na jaw wychodzi: bo cokolwiek staje się jawnem, światłością jest.
8.MARIAWICIA wszystko co bywa karcone od światłości, bywa też objawione, bo światłość wszystko wyjawia.
9.DĄBR.WUL.1973A wszystko, co się zwalcza, przez światło na jaw wychodzi, bo cokolwiek staje się jawne, światłością jest.
10.DĄBR.GR.1961A wszystko, co się zwalcza, przez światło na jaw wychodzi, bo cokolwiek staje się jawnym, światłością jest.
11.TYSIĄCL.WYD5Natomiast wszystkie te rzeczy, gdy są piętnowane, stają się jawne dzięki światłu, bo wszystko, co staje się jawne, jest światłem.
12.BRYTYJKAWszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne;
13.POZNAŃSKAWszystko zaś, co jest napiętnowane, staje się jawne dzięki światłu.
14.WARSZ.PRASKAKiedy zaś wszystkie te uczynki wyjdą na jaw, wtedy dopiero okaże się, czym naprawdę są.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale wszystko jest badane na skutek światła, stając się znane; gdyż światło czyni wszystko widocznym.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA wszystko to staje się jasne dzięki światłu.
17.TOR.PRZ.Lecz to wszystko, gdy jest obnażane przez światło, staje się jawne; bo wszystko, co staje się jawne, jest światłem.