« Mar 11:10 Ewangelia Marka 11:11 Mar 11:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wszedł do Jerozolimy, i do świątnice, a wszytko oglądawszy, a niż była wieczorna godzina, wyszedł do Bethanijej, z dwiemanaście.
2.WUJEK.1923I wszedł do Jeruzalem do kościoła, a obejrzawszy wszystko, gdy już była wieczorna godzina, wyszedł do Bethanii z dwiemanaście.
3.RAKOW.NTI wszedł do Jerozolimy Jezus i do Kościoła, a obejźrzawszy wszytko, gdy wieczorna już była godzina, wyszedł do Bethaniey, z onymi dwiemanaście.
4.GDAŃSKA.1881I wjechał Jezus do Jeruzalemu i przyszedł do kościoła, a obejrzawszy wszystko, gdy już była wieczorna godzina, wyszedł do Betanii z dwunastoma.
5.GDAŃSKA.2017I wjechał Jezus do Jerozolimy i wszedł do świątyni, a gdy obejrzał wszystko i nadszedł już wieczór, wyszedł z dwunastoma do Betanii.
6.SZCZEPAŃSKIPotem wszedł d° Jerozolimy, do świątyni; a gdy obejrzał wszystko, ponieważ była już późna godzina, wraz z Dwunastoma wyszedł do Betanii.
7.MARIAWICII wszedł do Jeruzalem do Kościoła i obejrzawszy wszystko, gdy już była wieczorna godzina, wyszedł do Bethanii z Dwunastoma.
8.GRZYM1936I wszedł w Jerozolimie do świątyni, a gdy wszystko obejrzał, ponieważ późno było, odszedł z dwunastoma do Betanji.
9.DĄBR.WUL.1973I wszedł do Jerozolimy do świątyni, a gdy obejrzał wszystko, gdy już wieczorna nastała godzina, wyszedł do Betanii z dwunastoma.
10.DĄBR.GR.1961I wszedł do Jerozolimy do świątyni, a gdy obejrzał wszystko, kiedy już nastała wieczorna godzina, wyszedł do Betanii z dwunastoma.
11.TYSIĄCL.WYD5Tak przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko, a że pora byłaj uż późna, wyszedł razem z Dwunastoma do Betanii.
12.BRYTYJKAI wszedł do Jerozolimy, do świątyni, obejrzał wszystko, a że już była późna godzina, wyszedł z dwunastoma do Betanii.
13.POZNAŃSKAI wszedł do Jerozolimy, do świątyni. A obejrzawszy wszystko, wyszedł do Betanii razem z Dwunastoma, bo była już późna godzina.
14.WARSZ.PRASKAI tak oto przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. A gdy wszystko zobaczył, o późnej już porze wyszedł razem z Dwunastoma do Betanii.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Jezus przybył do Jerozolimy i do Świątyni, obejrzał wszystko i wyszedł do Betanii z dwunastoma, gdy była już późna godzina.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW takich to okolicznościach Jezus wjechał do Jerozolimy. Wszedł też do świątyni, obejrzał wszystko, ale że był już wieczór, wyszedł wraz z Dwunastoma do Betanii.
17.TOR.PRZ.I Jezus wjechał do Jerozolimy, i wszedł do świątyni, i obejrzał wszystko; a że była już wieczorna godzina, wyszedł z dwunastoma do Betanii.