« Jan 19:5 Ewangelia Jana 19:6 Jan 19:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Gdy ji przeto ujrzeli arcyoffiarnicy i służebnicy krzyknęli, mówiąc: Ukrzyżuj, ukrzyżuj. Mówi im Piłat: weźmijcie ji wy, a ukrzyżujcie, bo ja nie najduję wniem winy.
2.WUJEK.1923Gdy go tedy ujrzeli najwyżsi kapłani i służebnicy, zawołali mówiąc: Ukrzyżuj, ukrzyżuj go! Rzekł im Piłat: Weźmijcie go wy, a ukrzyżujcie; bo ja w nim winy nie najduję.
3.RAKOW.NTGdy go tedy ujźrzeli przedniejszy Ofiarownicy i słudzy, krzyczeli, mówiąc: Ukrzyżuj, ukrzyżuj! Mówi im Piłat: Weźmicież go wy, i ukrzyżujcie; Bo ja nie najduję w nim przyczyny.
4.GDAŃSKA.1881A gdy go ujrzeli przedniejsi kapłani i słudzy ich, zawołali mówiąc: Ukrzyżuj, ukrzyżuj go! Rzekł im Piłat: Weźmijcie go wy, a ukrzyżujcie, boć ja w nim żadnej winy nie znajduję.
5.GDAŃSKA.2017A gdy naczelni kapłani i ich słudzy zobaczyli go, zawołali: Ukrzyżuj, ukrzyżuj go! Piłat powiedział do nich: Wy go weźcie i ukrzyżujcie, bo ja nie znajduję w nim żadnej winy.
6.SZCZEPAŃSKIAle przedniejsi kapłani i służba, gdy Go ujrzeli, zawołali mówiąc: Ukrzyżuj, ukrzyżuj {Go}! Mówi im Piłat: Weźcie Go wy i ukrzyżujcie; ja bowiem nie znajduję w Nim winy.
7.MARIAWICIA gdy Go ujrzeli najwyżsi kapłani i służebnicy, krzyczeli mówiąc: Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go. Rzekł im Piłat: Weźmijcie Go wy i ukrzyżujcie, bo ja w nim nie znajduję winy.
8.GRZYM1936Ale gdy go zobaczyli najwyżsi kapłani i słudzy, podnieśli wrzawę, wołając: Ukrzyżuj go, ukrzyżuj! Odzywa się do nich Piłat: Weźcie go i ukrzyżujcie wy; ja żadnej winy w nim nie znajduję.
9.DĄBR.WUL.1973Gdy go tedy ujrzeli najwyżsi kapłani i słudzy, zawołali mówiąc: Ukrzyżuj, ukrzyżuj go. Rzecze im Piłat: Weźcie go wy i ukrzyżujcie, bo ja w nim nie znajduję winy.
10.DĄBR.GR.1961Kiedy go zobaczyli najwyżsi kapłani i słudzy, zawołali: Ukrzyżuj go, ukrzyżuj! Powiedział im Piłat: Weźcie go wy i ukrzyżujcie, bo ja w nim nie znajduję winy.
11.TYSIĄCL.WYD5Gdy Go ujrzeli arcykapłani i słudzy, zawołali: Ukrzyżuj! Ukrzyżuj! Rzekł do nich Piłat: Zabierzcie go i sami ukrzyżujcie! Ja bowiem nie znajduję w nim winy.
12.BRYTYJKAA gdy go ujrzeli arcykapłani i słudzy, krzyknęli głośno: Ukrzyżuj, ukrzyżuj! Rzekł do nich Piłat: Weźcie go wy i ukrzyżujcie, ja bowiem winy w nim nie znajduję.
13.POZNAŃSKAKiedy arcykapłani i słudzy ujrzeli Go, krzyknęli: - Ukrzyżuj, ukrzyżuj! Piłat im mówi: - Wy Go weźcie i ukrzyżujcie, bo ja nie stwierdzam Jego winy. -
14.WARSZ.PRASKALecz skoro tylko zobaczyli Go arcykapłani i słudzy, poczęli wołać: Ukrzyżuj Go, ukrzyżuj Go! A Piłat odpowiedział: Weźcie Go sobie i ukrzyżujcie sami, bo ja nie widzę w Nim żadnej winy!
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc gdy arcykapłani oraz słudzy go zobaczyli, zawołali, mówiąc: Ukrzyżuj, ukrzyżuj! Mówi im Piłat: Weźcie go wy i ukrzyżujcie, bo ja w nim nie znajduję winy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNa Jego widok arcykapłani i straż zawołali: Na krzyż! Na krzyż! Piłat powiedział: Weźcie Go wy i ukrzyżujcie, ja bowiem nie znajduję w Nim winy.
17.TOR.PRZ.A gdy ujrzeli Go arcykapłani i ich podwładni, krzyczeli słowami: Ukrzyżuj, ukrzyżuj! Piłat powiedział im: Weźcie Go wy i ukrzyżujcie; ja bowiem nie znajduję w Nim żadnej winy z powodu, której miałby być ukarany.