« Jan 19:2 Ewangelia Jana 19:3 Jan 19:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I przychodzili k niemu a mówili: bądź zdrów królu Judski. I dawali mu policzki.
2.WUJEK.1923I przychodzili do niego, a mówili: Witaj, królu Żydowski! i dawali mu policzki.
3.RAKOW.NTI mówili: Bądź pozdrowiony, Królu Żydowski; i dawali mu policzki.
4.GDAŃSKA.1881A mówili: Bądź pozdrowiony, królu żydowski! i dawali mu policzki.
5.GDAŃSKA.2017I mówili: Witaj, królu Żydów! I policzkowali go.
6.SZCZEPAŃSKIi podchodzili doń, mówiąc: Witaj, królu żydowski; i wymierzali Mu policzki.
7.MARIAWICIpotem przystępowali do Niego i mówili: Bądź pozdrowiony, królu Żydowski; i zadawali Mu policzki.
8.GRZYM1936a potem podchodzili do niego i pozdrawiali go, wołając: Witaj, królu żydowski! I policzkowali go.
9.DĄBR.WUL.1973I podchodzili do niego mówiąc: Witajże, królu żydowski! I bili go po twarzy.
10.DĄBR.GR.1961I podchodzili do niego mówiąc: Witaj, królu żydowski! I bili go po twarzy.
11.TYSIĄCL.WYD5Potem podchodzili do Niego i mówili: Witaj, Królu żydowski! I policzkowali Go.
12.BRYTYJKAA podchodząc do niego, mówili: Witaj, królu żydowski; i wymierzali mu policzki.
13.POZNAŃSKAI podchodzili do Niego i mówili: - Witaj, królu żydowski. I bili Go po twarzy.
14.WARSZ.PRASKAPotem podchodzili do Niego i wołali: Witaj, królu żydowski! I policzkowali Go.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.oraz mówili: Witaj królu Żydów. Dawali mu też policzki.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie podchodzili do Niego z drwinami: Witaj, królu Żydów! I policzkowali Go.
17.TOR.PRZ.Mówiąc: Witaj, Królu Żydów! I policzkowali Go.