« Jan 19:22 Ewangelia Jana 19:23 Jan 19:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A tak drabi gdy ukrzyżowali Jesusa wzięli szaty jego, i uczynili czterzy części, każdemu drabowi część, i suknię. Była lepak suknia nie szyta, z wierzchu tkana wszytka.
2.WUJEK.1923Żołnierze tedy, gdy go ukrzyżowali, wzięli szaty jego (i uczynili cztery części, każdemu żołnierzowi część) i suknią. A była suknia nie szyta, od wierzchu całodziana.
3.RAKOW.NTŻołnierze tedy, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli szaty jego, (i uczynili cztery części, każdemu żołnierzowi część,) i suknią; a była ta suknia nie szyta, ale od wierzchu dziana wszytka.
4.GDAŃSKA.1881A gdy żołnierze Jezusa ukrzyżowali, wzięli szaty jego i uczynili cztery części, każdemu żołnierzowi część, i suknią; a była ta suknia nie szyta, ale od wierzchu wszystka dziana.
5.GDAŃSKA.2017A gdy żołnierze ukrzyżowali Jezusa, wzięli jego szaty i podzielili na cztery części, każdemu żołnierzowi część. Wzięli też tunikę, a tunika ta nie była szyta, ale od góry cała tkana.
6.SZCZEPAŃSKIA ukrzyżowawszy <Jezusa>, żołnierze zabrali Jego zwierzchnie szaty, - i podzielili na cztery części, dla każdego żołnierza część, - i suknię także. Że zaś suknia <ta> nie była szyta, ale od góry cała tkana,
7.MARIAWICIA żołnierze, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli odzienie Jego i uczynili cztery części, każdemu żołnierzowi część, i suknię. A była ta suknia nieszyta, ale od wierzchu była wszystka utkana.
8.GRZYM1936Żołnierze zaś, zaraz po ukrzyżowaniu Jezusa, wzięli szaty jego i podzielili je na cztery części, każdemu po jednej. Wzięli też i suknię, która była nieszyta, ale całodziana.
9.DĄBR.WUL.1973Żołnierze tedy, gdy go ukrzyżowali, wzięli szaty jego (i podzielili na cztery części dla każdego po jednej) i tunikę. A tunika nie była szyta, ale od góry całodziana.
10.DĄBR.GR.1961Żołnierze tedy, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli szaty jego i podzielili na cztery części, dla każdego po jednej, i tunikę. A tunika nie była szyta, ale od góry całodziana.
11.TYSIĄCL.WYD5Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szaty i podzielili na cztery części, dla każdego żołnierza jedna część; wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu.
12.BRYTYJKAA gdy żołnierze ukrzyżowali Jezusa, wzięli szaty jego i podzielili na cztery części, każdemu żołnierzowi część, i zwierzchnią suknię. A ta suknia nie była szyta, ale od góry cała tkana.
13.POZNAŃSKAKiedy żołnierze ukrzyżowali Jezusa wzięli Jego odzież i podzielili na cztery części, dla każdego żołnierza część. Wzięli też chiton, który nie był szyty, ale tkany w całości.
14.WARSZ.PRASKAŻołnierze zaś, ukrzyżowawszy Jezusa, zabrali Jego szaty i podzielili je na cztery części, dla każdego z żołnierzy po jednej. Wzięli również Jego tunikę, która nie była szyta z części, lecz stanowiła jedną materię tkaną od góry do dołu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy żołnierze ukrzyżowali Jezusa, wzięli jego szaty, suknię i uczynili cztery części, każdemu żołnierzowi część; a owa suknia była bez szwu, tkana od góry wzdłuż całej długości.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTymczasem, gdy żołnierze ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szaty i podzielili je na cztery części, dla każdego żołnierza po jednej. Wzięli też tunikę. Tunika jednak nie była szyta, ale cała od góry tkana.
17.TOR.PRZ.Żołnierze więc, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szaty i podzielili na cztery części, każdemu żołnierzowi część, i tunikę; a ta tunika była bez szwu, cała tkana od góry.