« Jan 19:18 Ewangelia Jana 19:19 Jan 19:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Napisał lepak i tytuł Piłat, i położył nad krzyżem; a było napisano:
2.WUJEK.1923A napisał Piłat i tytuł i postawił nad krzyżem. A było napisano: Jezus Nazareński, król Żydowski.
3.RAKOW.NTA napisał też tytuł Piłat, i postawił nad krzyżem. A było napisano: Jezus Nadzarethski on Król Żydowski.
4.GDAŃSKA.1881Napisał też Piłat i napis, i postawił nad krzyżem; a było napisane: Jezus Nazareński, król żydowski.
5.GDAŃSKA.2017Sporządził też Piłat napis i umieścił na krzyżu. A było napisane: Jezus z Nazaretu, król Żydów.
6.SZCZEPAŃSKIA Piłat napisał także tytuł, i umieścił na krzyżu. Było zaś napisane: »Jezus Nazareński, Król żydowski«.
7.MARIAWICINapisał też i napis Piłat i postawił na krzyżu. A było napisane: Jezus Nazareński, król Żydowski.
8.GRZYM1936Sporządził też Piłat napis i umieścił go nad krzyżem. A było napisane: Jezus Nazareński, Król Żydowski.
9.DĄBR.WUL.1973A Piłat zrobił też i napis i umieścił nad krzyżem. A było napisane: Jezus Nazareński, król żydowski.
10.DĄBR.GR.1961A Piłat zrobił też napis i umieścił nad krzyżem. A było napisane: Jezus Nazareński, król żydowski.
11.TYSIĄCL.WYD5Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu. A było napisane: Jezus Nazarejczyk, Król żydowski.
12.BRYTYJKAA Piłat sporządził też napis i umieścił go nad krzyżem; a było napisane: Jezus Nazareński, król żydowski.
13.POZNAŃSKAPiłat kazał sporządzić też napis i umieścić na krzyżu. A było napisane. Jezus Nazarejczyk, król żydowski.
14.WARSZ.PRASKAPiłat polecił również zawiesić na krzyżu napis wyjaśniający. Napis głosił: Jezus Nazareński król żydowski.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale Piłat napisał też napis oraz umieścił go na krzyżu; a było napisane: Jezus Nazarejczyk król Żydów.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPiłat kazał ponadto sporządzić i umieścić nad krzyżem napis. Głosił on: Jezus z Nazaretu, król Żydów.
17.TOR.PRZ.A Piłat sporządził napis i umieścił na krzyżu; a było na nim napisane: Jezus Nazarejczyk, Król Żydów.