« Jan 19:10 Ewangelia Jana 19:11 Jan 19:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Odpowiedział Jesus: Niemiałbyś władze ni jednej przeciw mnie, jeśliby nie była tobie dana zgóry; dla tego kto mię wydał tobie więtszy grzech ma.
2.WUJEK.1923Odpowiedział Jezus: Nie miałbyś żadnéj mocy przeciw mnie, gdybyć z wierzchu nie dano. Przetóż który mię tobie wydał, większy grzech ma.
3.RAKOW.NTOdpowiedział Jezus: Nie miałbyś zwierzchności żadnej przeciw mnie, być było nie dano z wysoka; dla tego który mię wydaje tobie, więtszy grzech ma.
4.GDAŃSKA.1881Odpowiedział Jezus: Nie miałbyś żadnej mocy nade mną, jeźliby ci nie była dana z góry; przetoż, kto mię tobie wydał, większy grzech ma.
5.GDAŃSKA.2017Jezus odpowiedział: Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego ten, który mnie tobie wydał, ma większy grzech.
6.SZCZEPAŃSKIJezus <mu> odrzekł: Nie miałbyś żadnej władzy nade-Mną, gdyby ci tego z góry nie dano. Dlatego cięższy grzech ma ten, który Mnie wydał w twe ręce.
7.MARIAWICIOdpowiedział Jezus: Nie miałbyś żadnej mocy przeciwko Mnie, gdyby ci nie było dane z góry; i przeto też ten, kto Mię tobie wydał, większy grzech ma.
8.GRZYM1936Jezus mu odpowiedział: Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci nie dano z wysoka. Dlatego ten, który mnie wydał w ręce twoje, większą winę ponosi.
9.DĄBR.WUL.1973Odpowiedział Jezus: Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci nie było dane z wysoka. Dlatego ten, który mnie tobie wydał, większego dopuścił się grzechu.
10.DĄBR.GR.1961Odpowiedział Jezus: Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci nie była dana z wysoka. Dlatego ten, który mnie tobie wydał, większego dopuścił się grzechu.
11.TYSIĄCL.WYD5Jezus odpowiedział: Nie miałbyś żadnej władzy nade Mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który Mnie wydał tobie.
12.BRYTYJKAOdpowiedział Jezus: Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry; dlatego większy grzech ma ten, który mnie tobie wydał.
13.POZNAŃSKAJezus mu odrzekł: - Nie miałbyś żadnej władzy nade Mną, gdyby ci jej z góry nie dano. Dlatego ten, który Mnie tobie wydał, bardziej zgrzeszył.
14.WARSZ.PRASKAA Jezus odpowiedział: Nie miałbyś żadnej władzy nade Mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego większy grzech obciąża tego, który Mnie wydał w twoje ręce.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Odpowiedział Jezus: Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci nie była dana z góry; dlatego ten, kto mnie tobie wydaje ma większą winę.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus odpowiedział: Nie miałbyś żadnej władzy nade Mną, gdyby ci to nie zostało dane z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który Mnie tobie wydał.
17.TOR.PRZ.Jezus odpowiedział: „Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry; dlatego ten, kto mnie tobie wydaje, ma większy grzech.”