« Jan 19:9 Ewangelia Jana 19:10 Jan 19:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówi przeto jemu Piłat: mnie nie mówisz? Nie wiesz że mam władzą ukrzyżować cię, i władzą mam puścić cię?
2.WUJEK.1923Rzekł mu tedy Piłat: Nie mówisz zemną? nie wiesz, iż mam moc ukrzyżować cię, i mam moc puścić cię?
3.RAKOW.NTMówi tedy jemu Piłat: Ze mną nie mówisz? niewiesz, iż zwierzchność mam ukrzyżować cię, i zwierzchność mam wypuścić cię?
4.GDAŃSKA.1881Tedy mu rzekł Piłat: Nie mówisz ze mną? Nie wiesz, iż mam moc ukrzyżować cię i mam moc wypuścić cię?
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Piłat powiedział do niego: Nie chcesz ze mną rozmawiać? Nie wiesz, że mam władzę ukrzyżować cię i mam władzę cię wypuścić?
6.SZCZEPAŃSKIPiłat zatem rzecze do Niego: Mnie nie odpowiadasz? Nie wiesz, że mam moc, aby Cię ukrzyżować, i mam moc, aby Cię wypuścić?
7.MARIAWICIRzekł Mu tedy Piłat: Nie mówisz do mnie? Nie wiesz, że mam moc ciebie ukrzyżować i mam moc wypuścić cię?
8.GRZYM1936Więc Piłat mu mówi: Mnie nie odpowiadasz? Nie wiesz, że mam władzę ukrzyżować cię albo wypuścić?
9.DĄBR.WUL.1973Rzecze mu tedy Piłat: Nie mówisz do mnie? Nie wiesz, że mam władzę ukrzyżować ciebie i mam władzę wypuścić cię?
10.DĄBR.GR.1961Rzekł mu tedy Piłat: Nie mówisz do mnie? Nie wiesz, że mam władzę wypuścić ciebie i mam władzę ukrzyżować cię?
11.TYSIĄCL.WYD5Rzekł więc Piłat do Niego: Nie chcesz ze mną mówić? Czy nie wiesz, że mam władzę uwolnić ciebie i mam władzę ciebie ukrzyżować?
12.BRYTYJKARzekł więc do niego Piłat: Ze mną nie chcesz rozmawiać? Czy nie wiesz, że mam władzę wypuścić cię i mam władzę ukrzyżować cię?
13.POZNAŃSKAMówi Mu Piłat: - Mnie nie odpowiadasz? Czy nie wiesz, że mam władzę Cię uwolnić i mam władzę Cię ukrzyżować?
14.WARSZ.PRASKARzekł więc Piłat do Niego: Nie chcesz odpowiadać na moje pytania? Czy Ty nie wiesz, że mogę Cię uwolnić, ale mogę też skazać Cię na ukrzyżowanie?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Piłat mu mówi: Nic do mnie nie mówisz? Nie wiesz, że mam władzę cię ukrzyżować oraz mam władzę cię wypuścić?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Piłat powiedział: Ze mną nie chcesz rozmawiać? Czyżbyś nie wiedział, że mam władzę Cię wypuścić i mam władzę Cię ukrzyżować?
17.TOR.PRZ.Piłat więc powiedział do Niego: Nie odpowiadasz mi? Nie wiesz, że mam władzę, aby Cię ukrzyżować i mam władzę, aby Cię uwolnić?