« Jak 4:16 List Jakuba 4:17 Jak 5:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przeto umiejącemu dobrze czynić, a nie czyniącemu, grzech jemu jest.
2.WUJEK.1923Umiejącemu tedy dobrze czynić, a nie czyniącemu, jest mu grzech.
3.RAKOW.NTKto tedy umie dobrze czynić, a nie czyni, grzechem mu jest.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż, kto umie dobrze czynić, a nie czyni, grzech ma.
5.GDAŃSKA.2017Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, popełnia grzech.
6.JACZEWSKIKto zna swą powinność, a jej nie pełni, ten dopuszcza się grzechu.
7.DĄBR.WUL.1973Grzechu się dopuszcza ten, kto umie dobrze czynić, a nie czyni.
8.DĄBR.GR.1961Grzechu się dopuszcza ten, kto umie dobrze czynić, a nie czyni.
9.TYSIĄCL.WYD5Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, ten grzeszy.
10.BRYTYJKAKto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu.
11.POZNAŃSKATen zaś, kto umie dobrze czynić, a nie czyni - dopuszcza się grzechu.
12.WARSZ.PRASKAKto może czynić dobro, a jednak go nie czyni, ten grzeszy.
13.KALETAUmie [ktoś] przeto dobrze czynić, a nie czyni, grzech on ma.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kto więc, wie jak szlachetnie czynić, a nie czyni, jest mu to poczytane za winę.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITKto zatem wie, jak postępować szlachetnie, lecz tak nie postępuje, dopuszcza się grzechu.
16.TOR.NOWE.PRZ.Kto więc wie, jak dobrze czynić, a nie czyni, ma grzech.