« DzA 14:3 Dzieje Apostolskie 14:4 DzA 14:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rozdwoiło się mnóstwo miasta, że jedni przed się byli z Judami, a drudzy z Apostołmi.
2.WUJEK.1923I rozdwoiło się pospólstwo miejskie, i byli jedni z Żydy, a drudzy z Apostoły.
3.RAKOW.NTI rozerwało się mnóstwo onego miasta; i jednić byli z Żydy, a drudzy z Apostoły.
4.GDAŃSKA.1881I rozerwało się mnóstwo miejskie, a byli jedni z Żydami a drudzy z Apostołami.
5.GDAŃSKA.2017I mieszkańcy miasta podzielili się: jedni byli z Żydami, a drudzy z apostołami.
6.JACZEWSKIMiasto podzieliło się na stronnictwa: jedni trzymali z Żydami, drudzy z Apostołami.
7.SZCZEPAŃSKIToteż pospólstwo miejskie rozdwoiło się: jedni, mianowicie, trzymali z Żydami, a drudzy z Apostołami.
8.DĄBR.WUL.1973I rozdwoiła się ludność miasta: jedni byli z Żydami, a drudzy z Apostołami.
9.DĄBR.GR.1961I rozdwoiła się ludność miasta: jedni byli za Żydami, a drudzy za Apostołami.
10.TYSIĄCL.WYD5I podzielili się mieszkańcy miasta: jedni byli z Żydami, a drudzy z Apostołami.
11.BRYTYJKAA ludność miasta była podzielona, jedni byli za Żydami, drudzy zaś za apostołami.
12.POZNAŃSKALudność miasta podzieliła się: jedni byli za Żydami, inni zaś za apostołami.
13.WARSZ.PRASKADoszło w końcu do podziału wśród mieszkańców miasta: jedni trzymali stronę Żydów, a drudzy apostołów.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz rzesze miasta zostały podzielone; więc z jednej strony ludzie byli z Żydami, a z drugiej, z apostołami.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITCo do mieszkańców miasta, to byli podzieleni. Jedni popierali Żydów, drudzy - apostołów.
16.TOR.NOWE.PRZ.Jednak ludność miasta została rozdarta, jedni wprawdzie byli z Żydami, a drudzy z apostołami.