« DzA 14:14 Dzieje Apostolskie 14:15 DzA 14:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I mówiąć: Mężowie co to czynicie? I my podobni nędzni jesteśmy wam ludzie, opowiedający wam, od tych próżności nawrócić się do Boga żywącego, który uczynił niebo i ziemię i morze, i wszytko co wnich.
2.WUJEK.1923(14:14) I mówiąc: Mężowie! co to czynicie? i myć śmiertelni jesteśmy, wam podobni ludzie, opowiadając wam, abyście się od tych próżnych rzeczy nawrócili do Boga żywego, który uczynił niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest,
3.RAKOW.NTI mówiąc: Mężowie! przecz to czynicie? i my także przypadkom poddani jesteśmy, jako i wy, ludzie, opowiedając wam abyście się od tych próżnych rzeczy nawrócili do Boga żywiącego, który uczynił niebo, i ziemię, i morze, i wszytkie rzeczy które w nich są;
4.GDAŃSKA.1881I mówiąc: Mężowie! cóż to czynicie? I myśmyć ludzie, tymże biedom jako i wy poddani, którzy wam opowiadamy, abyście się od tych marności nawrócili do Boga żywego, który uczynił niebo i ziemię i morze, i wszystko co w nich jest.
5.GDAŃSKA.2017Ludzie, co robicie? My też jesteśmy ludźmi, podlegamy tym samym doznaniom co wy. Głosimy wam, abyście się odwrócili od tych marności do Boga żywego, który stworzył niebo, ziemię, morze i wszystko, co się w nich znajduje.
6.JACZEWSKI(14:14) "Mężowie, co robicie! My tacyż ludzie śmiertelni, jako i wy; my głosimy naukę, która każe, abyście porzucili te głupstwa a uwierzyli w Boga prawdziwego, Stwórcę nieba, ziemi, morza i wszystkiego, co tylko jest.
7.SZCZEPAŃSKI(14:14) wołając: Mężowie! czemu to czynicie? my także jesteśmy śmiertelnicy, ludzie wam podobni; a wam niesiemy naukę, byście od tych próżnych rzeczy nawrócili się do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię, i morze i wszystko, co się w nich znajduje.
8.DĄBR.WUL.1973(14:14) wołając: Mężowie, czemu to czynicie? I myśmy śmiertelnicy, podobni wam ludzie. A głosimy wam naukę, abyście się odwrócili od tych rzeczy próżnych i zwrócili się do Boga żywego, który uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest.
9.DĄBR.GR.1961wołając: Ludzie, czemu to czynicie? I myśmy tacy sami, jak i wy ludzie. Głosimy wam naukę, abyście się odwrócili od tych rzeczy próżnych i zwrócili do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich istnieje.
10.TYSIĄCL.WYD5Ludzie, co wy robicie! My także jesteśmy ludźmi, podobnie jak wy podlegamy cierpieniom. Nauczamy was, abyście odwrócili się od tych marności do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich się znajduje.
11.BRYTYJKAI wołając: Ludzie, co robicie? I my jesteśmy tylko ludźmi, takimi jak i wy, zwiastujemy wam dobrą nowinę, abyście się odwrócili od tych marnych rzeczy do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest.
12.POZNAŃSKALudzie, co wy czynicie, przecież my, podobnie jak wy, jesteśmy tylko ludźmi, podlegającymi cierpieniom. Głosimy wam dobrą nowinę, abyście odstąpili od rzeczy próżnych do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię, morza i wszystko, co się w nich znajduje.
13.WARSZ.PRASKALudzie, co wy robicie? Przecież my jesteśmy podobnymi do was śmiertelnikami i tak jak wy podlegamy cierpieniom. My was właśnie nawołujemy, żebyście porzucili te marności i zwrócili się do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię, i wszystko, co się w nich znajduje.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.i mówiąc: Mężowie, dlaczego te rzeczy czynicie? My także jesteśmy podobnymi do was ludźmi i głosimy dobrą nowinę, byście zawrócili od tych bezużytecznych rzeczy do Boga Żyjącego, który stworzył Niebo, ziemię, morze i wszystko, co w nich jest.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITLudzie, dlaczego to robicie?! Jesteśmy ludźmi, podobnie jak wy! Głosimy wam dobrą nowinę, abyście się odwrócili od tych marności do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię, morze oraz to, co je napełnia.
16.TOR.NOWE.PRZ.Ludzie! Dlaczego to czynicie? I my jesteśmy ludźmi, poddani tym samym doznaniom co wy, głoszącymi wam dobrą nowinę, abyście odwrócili się od tych marności do Boga żywego, który uczynił niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest;