« DzA 13:52 Dzieje Apostolskie 14:1 DzA 14:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I Stało się w Ikoniu że pospołu weszli do szkoły Judowskiej, i mówili, tak aż uwierzyło i Judów i Greków wielkie mnóstwo.
2.WUJEK.1923I stało się w Ikonium, że pospołu weszli do bóżnice Żydowskiéj i mówili tak, że wielkie mnóstwo Żydów i Greków uwierzyło.
3.RAKOW.NTA sstało się w Ikonium, że społu weszli oni do zgromadzenia Żydowskiego, i mówili, tak że uwierzyło i Żydów i Greków wielkie mnóstwo.
4.GDAŃSKA.1881I stało się w Ikonii, że także weszli do bóżnicy żydowskiej, a tak mówili, że uwierzyło i Żydów, i Greków wielkie mnóstwo.
5.GDAŃSKA.2017W Ikonium również weszli do synagogi żydowskiej i mówili tak, że uwierzyła wielka liczba Żydów i Greków.
6.JACZEWSKIW Ikonium Apostołowie razem ze wszystkiemi wszedłszy do synagogi żydowskiej, przemawiali w niej i bardzo tam wielu Żydów i Greków uwierzyło w Pana.
7.SZCZEPAŃSKIZdarzyło się zaś w Ikonium, iż weszli razem do bóżnicy żydowskiej i tak przemówili, że uwierzyło wielkie mnóstwo Żydów i Hellenów.
8.DĄBR.WUL.1973W Ikonium weszli razem do synagogi żydowskiej i przemawiali tak, że uwierzyło wielkie mnóstwo Żydów i Greków.
9.DĄBR.GR.1961I zdarzyło się w Ikonium, że razem weszli do synagogi żydowskiej i przemawiali tak, że uwierzyło wielkie mnóstwo Żydów i Greków.
10.TYSIĄCL.WYD5W Ikonium weszli tak samo do synagogi żydowskiej i przemawiali, tak że wielka liczba Żydów i pogan uwierzyła.
11.BRYTYJKAA w Ikonium weszli również do synagogi żydowskiej i przemawiali tak, iż uwierzyło wielkie mnóstwo Żydów i Greków.
12.POZNAŃSKAW Ikonium zdarzyło się podobnie: weszli do synagogi żydowskiej i przemawiali tak, że mnóstwo Żydów i Greków uwierzyło.
13.WARSZ.PRASKAW Ikonium również weszli najpierw do synagogi żydowskiej i głosili swoją naukę, wskutek czego nawróciło się wielu Żydów i pogan.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I na wzór tego samego zdarzyło się w Ikonium, bo oni weszli do bóżnicy Żydów oraz tak opowiedzieli, że uwierzyło wielkie mnóstwo Żydów i Greków.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITW Ikonium również przybyli do synagogi. Przemówili tam tak, że uwierzyło spore grono Żydów oraz Greków.
16.TOR.NOWE.PRZ.A w Ikonium stało się tak samo: weszli do synagogi żydowskiej i przemawiali tak, że uwierzyła wielka rzesza Żydów i Greków.