« 2Krn 36:8 2 Księga Kronik 36:9 2Krn 36:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPW ośmi leciech był Joachym, gdy począł krolować, a trzy miesiące a dziesięć dni krolował w Jerusalem i czynił złe przed Panem Bogiem w widzeniu bożem.
2.WUJEK.1923W ośmi leciech był Joachin, gdy począł królować, a trzy miesiące i dziesięć dni królował w Jeruzalem: a czynił złe przed oczyma Pańskiemi.
3.GDAŃSKA.1881Ośm lat miał Joachyn, gdy królować począł, a trzy miesiące i dziesięć dni królował w Jeruzalemie; i czynił złe przed oczyma Pańskimi;
4.GDAŃSKA.2017Joachin miał osiem lat, kiedy zaczął królować, i królował trzy miesiące i dziesięć dni w Jerozolimie. Czynił on to, co złe w oczach PANA.
5.KRUSZYŃSKIJehojakin miał osiem lat, gdy zaczął panować i panował trzy miesiące i dziesięć dni w Jeruzalem. Czynił niegodziwie w oczach Bożych.
6.TYSIĄCL.WYD5W chwili objęcia rządów Jechoniasz miał osiemnaście lat, a panował w Jerozolimie trzy miesiące i dziesięć dni. Czynił on to, co jest złe w oczach Pańskich.
7.BRYTYJKAJehojachin miał osiemnaście lat, gdy objął władzę królewską, a panował trzy miesiące i dziesięć dni w Jeruzalemie, czynił zaś to, co złe w oczach Pana.
8.POZNAŃSKAOsiemnaście lat miał Jojakin, gdy zaczął panować, a rządził w Jeruzalem trzy miesiące i dziesięć dni. Czynił jednak to, co było złe przed oczyma Jahwe.
9.WARSZ.PRASKAWstępując na tron Jojakin miał osiem lat, a rządził w Jerozolimie przez trzy miesiące i dziesięć dni, czyniąc wszystko, co złe w oczach Jahwe.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jojakin, gdy zakrólował miał osiem lat, a panował trzy miesiące i dziesięć dni w Jeruszalaim; i także czynił zło przed oczyma WIEKUISTEGO.
11.EIB.BIBLIA.2016Jehojakin miał osiemnaście lat, kiedy został królem, i panował w Jerozolimie trzy miesiące oraz dziesięć dni. Czynił on to, co było złe w oczach PANA.