« 2Krn 36:6 2 Księga Kronik 36:7 2Krn 36:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPDo jegoż takież i sędy boże przeniosł i położył w swem kościele.
2.WUJEK.1923Do którego przeniósł i naczynia domu Pańskiego i postawił je we zborze swoim.
3.GDAŃSKA.1881Naczynia też domu Pańskiego zniósł Nabuchodonozor do Babilonu, i oddał je do kościoła swego w Babilonie.
4.GDAŃSKA.2017Nabuchodonozor zabrał też do Babilonu część naczyń z domu PANA i złożył je w swojej świątyni w Babilonie.
5.KRUSZYŃSKINebukadneccar wywiózł też wiele z naczyń domu Bożego i umieścił je w swojej świątyni w Babilonie.
6.TYSIĄCL.WYD5Wywiózł też Nabuchodonozor do Babilonu część naczyń świątyni Pańskiej i złożył je w swym pałacu w Babilonie.
7.BRYTYJKATakże część naczyń świątyni Pańskiej sprowadził Nebukadnesar do Babilonu i umieścił je w swoim pałacu w Babilonie.
8.POZNAŃSKAZabrał też Nebukadnezar do Babilonu część naczyń świętych ze Świątyni Jahwe i złożył w swojej świątyni w Babilonie.
9.WARSZ.PRASKANabuchodonozor zabrał również ze świątyni Jahwe część świętych naczyń i złożył je w swojej świątyni w Babilonie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nabukadnecar zniósł także do Babelu naczynia Domu WIEKUISTEGO i oddał je do swego przybytku w Babelu.
11.EIB.BIBLIA.2016Nebukadnesar zabrał również część przyborów ze świątyni PANA, które w Babilonie złożył w swojej świątyni.