« 2Krn 36:3 2 Księga Kronik 36:4 2Krn 36:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA ustawił w miasto jego krolem Elijachyma, brata jego, nad Judą a nad Jerusalemem, a przemienił jemu jimię Joachym, ale samego Joachasa wziąw z sobą i wiodł do Ejipta.
2.WUJEK.1923I postanowił miasto niego królem Eljakima, brata jego, nad Juda i Jeruzalem: i odmienił imię jego Joakim, a samego Joachaza wziął z sobą i zawiódł do Egiptu.
3.GDAŃSKA.1881I postanowił królem król Egipski Elijakima, brata jego, nad Judą i nad Jeruzalemem, i odmienił imię jego, a nazwał go Joakim; a Joachaza, brata jego, wziąwszy Necho, zawiódł go do Egiptu.
4.GDAŃSKA.2017Potem król Egiptu ustanowił Eliakima, jego brata, królem nad Judą i Jerozolimą i zmienił jego imię na Joakim. A jego brata Jehoachaza Necho pojmał i uprowadził do Egiptu.
5.KRUSZYŃSKIA brata jego Eliakima wybrał król egipski na króla nad Judą i Jeruzalem i zamienił jego imię na Jehojakim, Jehoahaza zaś, brata jego, zabrał Nekho i uprowadził go do Egiptu.
6.TYSIĄCL.WYD5Następnie król egipski ustanowił nad Judą i Jerozolimą jego brata, Eliakima, i zmienił mu imię na Jojakim, a jego brata, Joachaza, pochwycił Neko i uprowadził do Egiptu.
7.BRYTYJKAKról egipski ustanowił też królem nad Judą i Jeruzalemem jego brata Eljakima, zmieniając jego imię na Jehojakim; Jehoachaza zaś, jego brata, Necho zabrał i uprowadził do Egiptu.
8.POZNAŃSKAPotem król Egiptu ustanowił królem nad Jerozolimą i Judą jego brata Eliakima i zmienił mu imię na Jojakim. Brata zaś jego, Joachaza, zabrał Neko i uprowadził do Egiptu.
9.WARSZ.PRASKAKrólem nad Judą i Jerozolimą ustanowił Neko brata Joachaza, Eliakima, któremu też zmienił imię na Jojakim, a jego brata Joachaza pojmał i uprowadził do Egiptu.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I król Micraimu ustanowił królem nad Judą i Jeruszalaim jego brata Eliakima, po czym zamienił jego imię i nazwał go Jojakimem; zaś jego brata Joachaza, Neko wziął oraz zaprowadził do Micraim.
11.EIB.BIBLIA.2016Ponadto król egipski osadził na tronie Judy i Jerozolimy brata Jehoachaza Eliakima, zmieniając mu przy tym imię na Jehojakim. Jehoachaza natomiast uprowadził Necho do Egiptu.