« 2Krn 36:19 2 Księga Kronik 36:20 2Krn 36:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jeźli kto był miecza uszedł, zagnany do Babilonu służył królowi i synom jego, aż rozkazował król Perski.
2.GDAŃSKA.1881A tych, którzy uszli miecza, przeniósł do Babilonu; i byli niewolnikami jego i synów jego aż do królowania króla Perskiego;
3.GDAŃSKA.2017A tych, którzy ocaleli od miecza, król uprowadził do Babilonu, tam byli niewolnikami jego i jego synów aż do panowania króla Persji;
4.KRUSZYŃSKITych, co ocaleli od miecza uprowadził do niewoli - do Babilonu i byli jego i synów jego niewolnikami aż do powstania królestwa perskiego.
5.TYSIĄCL.WYD5Ocalałą spod miecza resztę [król] uprowadził na wygnanie do Babilonu i stali się niewolnikami jego i jego synów, aż do nadejścia panowania perskiego.
6.BRYTYJKANastępnie uprowadził do niewoli do Babilonu wszystkich pozostałych, którzy ocaleli od miecza, i tam zostali niewolnikami jego i jego synów aż do nastania królestwa perskiego.
7.POZNAŃSKATych, którzy uniknęli śmierci od miecza, przesiedlił do Babilonu, gdzie byli niewolnikami jego i synów jego aż do powstania królestwa perskiego.
8.WARSZ.PRASKAWszystkich, którzy zdołali uniknąć miecza, poprowadzono do Babilonu, gdzie byli niewolnikami [Nabuchodonozora i] jego synów aż do czasu powstania tam królestwa perskiego.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A tych, co uszli miecza, przeniósł do Babelu; więc byli jego niewolnikami i jego synów, aż do panowania perskiego króla;
10.EIB.BIBLIA.2016Uprowadzili również do Babilonu resztę - tych, którzy uniknęli miecza. A tam stali się oni niewolnikami króla i jego synów aż do nastania królestwa perskiego.