« 2Krn 36:1 2 Księga Kronik 36:2 2Krn 36:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPWe dwudziestu a we trzech leciech był Joachas, gdyż począł krolować, a trzy miesiące krolował w Jerusalemie,
2.WUJEK.1923Dwadzieścia i trzy lata było Joachazowi, gdy królować począł, a trzy miesiące królował w Jeruzalem.
3.GDAŃSKA.1881Dwadzieścia i trzy lata było Joachazowi, gdy począł królować, a trzy miesiące królował w Jeruzalemie.
4.GDAŃSKA.2017Jehoachaz miał dwadzieścia trzy lata, kiedy zaczął królować, i królował trzy miesiące w Jerozolimie.
5.KRUSZYŃSKIJehoahaz miał dwadzieścia trzy lata, gdy zaczął panować i panował w Jeruzalem przez trzy miesiące.
6.TYSIĄCL.WYD5W chwili objęcia rządów Joachaz miał dwadzieścia trzy lata, a trzy miesiące panował w Jerozolimie.
7.BRYTYJKAJehoachaz miał dwadzieścia trzy lata, gdy objął władzę królewską, a panował trzy miesiące w Jeruzalemie.
8.POZNAŃSKADwadzieścia trzy lata liczył Joachaz, gdy zaczął panować, a tylko trzy miesiące sprawował rządy w Jeruzalem.
9.WARSZ.PRASKAWstępując na tron Joachaz miał dwadzieścia trzy lata, a rządził w Jerozolimie przez trzy miesiące.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Joachaz, gdy zaczął królować, miał dwadzieścia trzy lata, a panował trzy miesiące w Jeruszalaim.
11.EIB.BIBLIA.2016Jehoachaz miał dwadzieścia trzy lata, kiedy został królem, i panował w Jerozolimie tylko trzy miesiące.