« 2Krn 36:18 2 Księga Kronik 36:19 2Krn 36:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Spalili nieprzyjaciele dom Boży i zburzyli mur Jerozolimski, wszystkie wieże popalili, i co jedno było kosztownego, obalili.
2.GDAŃSKA.1881I spalili dom Boży, a zburzyli mury Jeruzalemskie, i wszystkie pałace jego popalili ogniem, i wszystkie jego naczynia kosztowne popsuli.
3.GDAŃSKA.2017Potem spalili dom Boży i zburzyli mur Jerozolimy; wszystkie jej pałace spalili ogniem i wszystkie jej kosztowne naczynia zniszczyli.
4.KRUSZYŃSKISpalili dom Boży, zburzyli mury Jerozolimy. Spalili też ogniem wszystkie jej pałace i wszystkie jej przedmioty kosztowne wydali na zniszczenie.
5.TYSIĄCL.WYD5Spalili też [Chaldejczycy] świątynię Bożą i zburzyli mury Jerozolimy, wszystkie jej pałace spalili i wzięli się do niszczenia wszystkich kosztownych sprzętów.
6.BRYTYJKASpalili oni świątynię Bożą, zburzyli mury Jeruzalemu, wszystkie jego pałace spalili ogniem, tak iż wszystkie drogocenne sprzęty zniszczały.
7.POZNAŃSKAŚwiątynię Bożą spalił, zburzył mury Jeruzalem, wszystkie jego pałace wydał na pastwę ognia a kosztowne sprzęty na zupełne zniszczenie.
8.WARSZ.PRASKASpalili świątynię Pańską, zburzyli mury otaczające Jerozolimę i z ogniem puścili pałace miasta, i poniszczyli kosztowne sprzęty.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I spalili Dom Boga, zburzyli mury Jeruszalaim, wszystkie jego pałace spalili ogniem, i zniszczyli wszystkie kosztowne naczynia.
10.EIB.BIBLIA.2016Najeźdźcy spalili też świątynię Bożą, zburzyli mury Jerozolimy, puścili z dymem wszystkie jej pałace - i wszystko, co drogocenne, uległo zniszczeniu.