« 2Krn 36:17 2 Księga Kronik 36:18 2Krn 36:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wszystko naczynie domu Pańskiego, tak większe jako mniejsze, i skarby kościelne i królewskie i książęce przeniósł do Babilonu.
2.GDAŃSKA.1881Nadto wszystkie naczynia domu Bożego, wielkie i małe, i skarby domu Pańskiego, i skarby królewskie i książąt jego, wszystko przeniósł do Babilonu.
3.GDAŃSKA.2017Wszystkie naczynia domu Bożego, wielkie i małe, skarby domu PANA i skarby królewskie, i jego książąt, wszystko to wywiózł do Babilonu.
4.KRUSZYŃSKINabukadneccar wywiózł do Babilonu wszystkie naczynia domu Bożego, tak wielkie jak i małe, tudzież skarbce domu Bożego i skarbce króla i jego książąt.
5.TYSIĄCL.WYD5Wszystkie naczynia świątyni Bożej, tak wielkie, jak i małe, wraz ze skarbami domu Pańskiego i ze skarbami króla i jego książąt, wywiózł do Babilonu.
6.BRYTYJKAWszystkie przybory świątyni Bożej, wielkie i małe, skarby świątyni Pańskiej i skarby króla i jego książąt, wszystko to wywiózł do Babilonu.
7.POZNAŃSKAWyniósł nadto do Babilonu wszystkie sprzęty ze Świątyni Bożej, tak wielkie jak i małe, skarby Świątyni Jahwe i skarby pałacu królewskiego oraz książąt.
8.WARSZ.PRASKAWszystkie sprzęty świątyni, wielkie i małe, zabrano ze świątyni Pańskiej i wywieziono do Babilonu, razem ze skarbcami świątyni Jahwe, a także kosztownościami króla i jego przywódców.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto wszystkie naczynia Domu Boga, wielkie i małe, oraz skarby Domu WIEKUISTEGO, skarby króla i jego władców wszystko przeniósł do Babelu.
10.EIB.BIBLIA.2016Wydał również wszystkie sprzęty Bożej świątyni, te duże i te małe, skarby domu PANA, skarby króla i jego książąt - wszystko zostało wywiezione do Babilonu.