« 2Krn 36:15 2 Księga Kronik 36:16 2Krn 36:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ale oni szydzili z posłów Bożych i lekce sobie ważyli mowy jego, i nagotowali proroki, aż przyszła zapalczywość Pańska na lud jego, i żadnego uleczenia nie było.
2.GDAŃSKA.1881Ale oni szydzili z posłów Bożych, i lekce sobie poważyli słów jego, a naśmiewali się z proroków jego, aż przyszła popędliwość Pańska na lud jego, tak, iż żadnego uleczenia nie było.
3.GDAŃSKA.2017Ale oni szydzili z posłańców Boga, lekceważyli sobie jego słowa i naśmiewali się z jego proroków, aż gniew PANA na jego lud wzmógł się tak, że nie było już żadnego ratunku.
4.KRUSZYŃSKIOni jednak drwili z wysłańców Bożych, wyśmiewali się ze słów ich i naigrawali się z ich proroctw, że aż wzniósł się gniew Boży na naród jego, że już nie było ratunku.
5.TYSIĄCL.WYD5Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z Jego proroków, aż wzmógł się gniew Pana na swój naród do tego stopnia, iż nie było już ratunku.
6.BRYTYJKALecz oni drwili z posłańców Bożych, pogardzali jego słowami i wyszydzali jego proroków, aż gniew Pana na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.
7.POZNAŃSKAOni jednak szydzili z posłańców Bożych, lekceważyli sobie ich słowa i wyśmiewali się z Jego Proroków, aż spadł nareszcie gniew Jahwe na Jego lud i nie było już żadnego ratunku.
8.WARSZ.PRASKAAle oni naigrywali się z wysłanników Boga, za nic mieli ich słowa, szydząc z samych proroków. I zapłonął Bóg w końcu gniewem przeciwko swojemu ludowi, i nie było już żadnego ratunku.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale oni szydzili z posłów Boga, lekceważyli Jego słowa oraz naśmiewali się z Jego proroków, aż na Jego lud przyszedł gniew WIEKUISTEGO, więc pożytku nie było.
10.EIB.BIBLIA.2016Oni jednak drwili z Bożych posłańców, gardzili Jego słowami i wyśmiewali się z Jego proroków. W końcu wywołali gniew PANA na Jego własny lud. Na ich odstępstwo nie było już lekarstwa.