« 2Krn 36:13 2 Księga Kronik 36:14 2Krn 36:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Lecz i wszyscy książęta kapłańskie i lud wykroczyli niezbożnie, według wszystkich obrzydłości narodów, i splugawili dom Pański, który był sobie poświęcił w Jeruzalem.
2.GDAŃSKA.1881Wszyscy też przedniejsi kapłani, i lud, wielce rozmnożyli nieprawości według wszystkich obrzydliwości pogańskich; i splugawili dom Pański, który był poświęcił w Jeruzalemie.
3.GDAŃSKA.2017Również wszyscy przedniejsi kapłani oraz lud bardzo mnożyli nieprawości, naśladując wszystkie obrzydliwości pogan, i zbezcześcili dom PANA, który on poświęcił w Jerozolimie.
4.KRUSZYŃSKIRównież wszyscy przełożeni kapłanów i naród pomnażali nieprawość nad nieprawość według wszystkich obrzydliwości narodów i splugawili dom Boży, który został poświęcony w Jeruzalem.
5.TYSIĄCL.WYD5Również wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, którą Pan poświęcił w Jerozolimie.
6.BRYTYJKATakże wszyscy książęta judzcy i kapłani oraz lud coraz bardziej grzęźli w niewierności, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów, bezczeszcząc świątynię Pańską, którą On poświęcił w Jeruzalemie.
7.POZNAŃSKARównież wszyscy przedniejsi kapłani i lud mnożyli przeniewierstwa, naśladując obrzydliwości pogan, i zbezcześcili Świątynię Jahwe, którą On poświęcił w Jeruzalem.
8.WARSZ.PRASKAWszyscy przywódcy ludu, kapłani i lud mnożyli swoje przestępstwa, czyniąc takie obrzydliwości, jakich dopuszczają się narody pogańskie, bezczeszcząc świątynię Jahwe, uświęconą przez Niego samego w Jerozolimie.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także wszyscy przedniejsi kapłani i lud, wielce rozmnożyli swe nieprawości, według wszystkich obrzydliwości pogańskich; więc splugawili Dom WIEKUISTEGO, który uświęcił w Jeruszalaim.
10.EIB.BIBLIA.2016Podobnie wszyscy książęta, kapłani oraz lud pogrążali się w coraz większym odstępstwie. Postępowali równie obrzydliwie jak inne narody i bezcześcili dom PANA, który poświęcił On dla siebie w Jerozolimie.