« 2Krn 36:11 2 Księga Kronik 36:12 2Krn 36:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I czynił złość w oczach Pana, Boga swego, ani się wstydził oblicza Jeremiasza proroka, mówiącego do niego z ust Pańskich.
2.GDAŃSKA.1881I czynił złe przed oczyma Pana, Boga swego, a nie upokorzył się przed Jeremijaszem prorokiem, który mówił z ust Pańskich.
3.GDAŃSKA.2017Czynił on to, co złe w oczach PANA, swego Boga, i nie ukorzył się przed prorokiem Jeremiaszem, który mówił z ust PANA.
4.KRUSZYŃSKIPostępował niegodziwie w oczach Jahwe, Boga swego, nie upokorzył się przed Jeremiaszem prorokiem, który w imieniu Bożym doń przemawiał.
5.TYSIĄCL.WYD5Czynił to, co jest złe w oczach Pana, Boga swego, i nie chciał się ukorzyć przed Jeremiaszem, prorokiem [posłanym] na rozkaz Pański.
6.BRYTYJKACzynił zaś to, co złe w oczach Pana, jego Boga, i nie ukorzył się przed prorokiem Jeremiaszem, przez którego przemawiał Pan.
7.POZNAŃSKACzynił to, co jest złe w oczach Boga, Jahwe, i nie ukorzył się przed prorokiem Jeremiaszem, który mówił w imieniu Jahwe.
8.WARSZ.PRASKACzynił wszystko, co złe w oczach Jahwe, jego Boga. Nie ugiął się wcale przed prorokiem Jeremiaszem, który go upominał w imieniu Jahwe.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz czynił zło przed oczyma WIEKUISTEGO, swego Boga, i nie był pokornym przed prorokiem Jeremjaszem, który był ustami WIEKUISTEGO.
10.EIB.BIBLIA.2016Czynił on to, co było złe w oczach PANA, jego Boga. Nie ukorzył się przed prorokiem Jeremiaszem, który przekazywał mu słowa PANA.