« 2Krn 35:27 2 Księga Kronik 36:1 2Krn 36:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPrzeto ziemianie wziąwszy Joachaza, syna Jozyjaszowa, ustawili ji krolem w miasto oćca jego w Jerusalem.
2.WUJEK.1923Wziął tedy lud ziemie Joachaza, syna Jozyaszowego, i postanowił królem miasto ojca jego w Jeruzalem.
3.GDAŃSKA.1881Tedy wziął lud ziemi Joachaza, syna Jozyjaszowego, a postanowił go za króla na miejscu ojca jego w Jeruzalemie.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy lud ziemi wziął Jehoachaza, syna Jozjasza, i ustanowił go królem w miejsce jego ojca w Jerozolimie.
5.KRUSZYŃSKILud kraju wziął Jehoahaza, syna Jozjaszowego i wybrał go w Jeruzalem królem na miejsce ojca jego.
6.TYSIĄCL.WYD5Ludność kraju wzięła Joachaza, syna Jozjasza, i ustanowiła go królem, w miejsce jego ojca, w Jerozolimie.
7.BRYTYJKAPotem prosty lud zabrał Jehoachaza, syna Jozjasza, i obwołali go królem w Jeruzalemie w miejsce jego ojca.
8.POZNAŃSKAA lud kraju wziął Joachaza, syna Jozjasza, i ustanowił go królem w Jeruzalem po jego ojcu.
9.WARSZ.PRASKAWszyscy mieszkańcy kraju zwrócili się do Joachaza, syna Jozjasza, i jemu przekazali władzę królewską po jego ojcu w Jerozolimie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy lud ziemi wziął Joachaza, syna Jozjasza i ustanowił go królem w Jeruszalaim, na miejscu jego ojca.
11.EIB.BIBLIA.2016Następnie lud ziemi skupił się wokół Jehoachaza, syna Jozjasza, i obwołał go królem w Jerozolimie w miejsce jego ojca.