« 1Tym 2:10 1 List do Tymoteusza 2:11 1Tym 2:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Niewiasta w milczeniu niech się uczy we wszelkiem upokorzeniu.
2.WUJEK.1923Niewiasta niech się uczy w milczeniu z wszelakiem poddaństwem.
3.RAKOW.NTNiewiasta niech się w milczeniu uczy z wszelakim poddaństwem.
4.GDAŃSKA.1881Niewiasta niech się uczy w milczeniu ze wszelkiem poddaństwem.
5.GDAŃSKA.2017Kobieta niech się uczy w cichości, w pełnej uległości.
6.JACZEWSKINiewiasta niechaj się uczy w milczeniu, i niechaj uległą będzie.
7.SYMONNiewiasta niech się uczy w cichości i uległości.
8.DĄBR.WUL.1973Niewiasta niech się uczy w cichości i uległości.
9.DĄBR.GR.1961Niewiasta niech się uczy cicho i ulegle.
10.TYSIĄCL.WYD5Kobieta niechaj słucha nauk w cichości, z całym poddaniem.
11.BRYTYJKAKobieta niech się uczy w cichości i w pełnej uległości;
12.POZNAŃSKAKobieta niech przyjmuje pouczenie spokojnie i ulegle.
13.WARSZ.PRASKAKobiety [niech nie nauczają, lecz same] niech się uczą bez rozgłosu, zawsze gotowe do uległości.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niewiasta niech się uczy w spokoju, we wszelkim poddaniu.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITKobieta niech się uczy w ciszy i z całą uległością.
16.TOR.NOWE.PRZ.Kobieta niech się uczy w cichości z całą uległością.