« DzA 18:8 Dzieje Apostolskie 18:9 DzA 18:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rzekł lepak Pan przez widzenie wnocy Pawłowi: Niebój się, ale mowa nie milcz. Ponieważ ja jestem z tobą.
2.WUJEK.1923I rzekł Pan Pawłowi w nocy przez widzenie: Nie bój się, ale mów, a nie milcz,
3.RAKOW.NTI rzekł Pan przez widzenie w nocy Pawłowi: Nie bój się, ale mów, a nie milcz;
4.GDAŃSKA.1881Zatem Pan rzekł Pawłowi w nocy w widzeniu: Nie bój się, ale mów, a nie milcz.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy w nocy Pan powiedział do Pawła w widzeniu: Nie bój się, lecz mów i nie milcz;
6.JACZEWSKIPan podczas widzenia nocnego rzekł do Pawła: "Nie bój się tu niczego, ale przemawiaj ciągle; nie przerywaj nauczania.
7.SZCZEPAŃSKIAle Pan rzekł do Pawła w nocnem widzeniu: Nie bój się, lecz mów a nie milcz,
8.DĄBR.WUL.1973I rzekł Pan do Pawła w widzeniu nocnym: Nie lękaj się, ale mów i nie milcz,
9.DĄBR.GR.1961I rzekł Pan do Pawła w widzeniu nocnym: Nie lękaj się, ale mów i nie milcz,
10.TYSIĄCL.WYD5W nocy Pan przemówił do Pawła w widzeniu: Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz,
11.BRYTYJKAI rzekł Pan do Pawła w nocnym widzeniu: Nie bój się, lecz mów i nie milcz,
12.POZNAŃSKAW nocy podczas widzenia powiedział Pan do Pawła: "Nie bój się! Ale mów i nie milcz,
13.WARSZ.PRASKAA w nocy miał Paweł widzenie Pana, który mu tak powiedział: Przestań się już lękać, nauczaj dalej, nie milknij.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Pan, poprzez widzenie, powiedział w nocy Pawłowi: Nie bój się, ale mów i nie staraj się milczeć;
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPonadto w nocnym widzeniu Pan powiedział Pawłowi: Przestań się bać! Mów i nie milcz,
16.TOR.NOWE.PRZ.A Pan w nocy przez widzenie powiedział Pawłowi: Nie bój się, lecz mów i nie milcz;