« DzA 18:4 Dzieje Apostolskie 18:5 DzA 18:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy przyszli z Macedoniej Sylas i Tymotheusz, tesknił duchem Paweł świadcząc Judom Christusem (być) Jesusa.
2.WUJEK.1923A gdy przyszli z Macedonii Sylas i Tymotheusz, nalegał słowem Paweł, oświadczając Żydów, że Jezus jest Chrystusem.
3.RAKOW.NTA gdy przyszli z Macedoniey i Sylas i Tymoteusz, ściśniony był duchem Paweł, oświadczając Żydom że onym Christusem jest Jezus.
4.GDAŃSKA.1881A gdy przyszli z Macedonii Sylas i Tymoteusz, ściśniony był w duchu Paweł, oświadczając Żydom, że Jezus jest Chrystusem.
5.GDAŃSKA.2017A gdy przyszli z Macedonii Sylas i Tymoteusz, Paweł był napierany w duchu i świadczył Żydom, że Jezus jest Chrystusem.
6.JACZEWSKIZ większym jeszcze naciskiem przemawiał do Żydów i dowodził im, że Jezus jest Chrystusem, gdy Sylas i Tymoteusz przybyli doń z Macedonii.
7.SZCZEPAŃSKIA skoro Syla i Tymoteusz przybyli do Macedonii, Paweł poświęcił się całkowicie kazaniom, wykazując Żydom, że Jezus jest Chrystusem.
8.DĄBR.WUL.1973A gdy przybyli z Macedonii Sylas i Tymoteusz, Paweł usilnie oddał się nauczaniu, świadcząc Żydom, że Jezus jest Chrystusem.
9.DĄBR.GR.1961A gdy Sylas i Tymoteusz przybyli z Macedonii, Paweł jeszcze bardziej oddał się nauczaniu, dowodząc Żydom, że Jezus jest Chrystusem.
10.TYSIĄCL.WYD5Kiedy Sylas i Tymoteusz przybyli z Macedonii, Paweł oddał się wyłącznie nauczaniu i udowadniał Żydom, że Jezus jest Mesjaszem.
11.BRYTYJKAKiedy jednak Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł oddał się całkowicie słowu, przedkładając Żydom świadectwa, że Jezus jest Chrystusem.
12.POZNAŃSKAKiedy Sylas i Tymoteusz przybyli z Macedonii, Paweł poświęcił się całkowicie głoszeniu słowa, przytaczając świadectwa, że Jezus jest Mesjaszem.
13.WARSZ.PRASKAKiedy zaś Sylas i Tymoteusz przybyli z Macedonii, Paweł poświęcił się już wyłącznie nauczaniu, wykazując Żydom, że Jezus jest Mesjaszem.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł przynaglał Ducha, zaklinając się Żydom, że Jezus jest Chrystusem
15.EIB.BIBLIA.2016.LITKiedy jednak Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł w pełni poświęcił się głoszeniu Słowa. Przedstawiał Żydom świadectwa, że Jezus jest Chrystusem.
16.TOR.NOWE.PRZ.A gdy Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł naciskany był w duchu, aby zaświadczyć Żydom, że Jezus jest Mesjaszem.