« DzA 18:26 Dzieje Apostolskie 18:27 DzA 18:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy chciał prześć do Achaiej wprzód posławszy bracia napisali uczniom, aby ji przyjęli, który przyszedszy przydał wiele tym co wierzyli (przez łaskę.)
2.WUJEK.1923A gdy chciał iść do Achai, napominając bracią, pisali do uczniów, aby go przyjęli; który gdy przyszedł, wiele pomagał tym, którzy uwierzyli.
3.RAKOW.NTA gdy chciał prześć do Achaiey, napomniawszy go bracia, pisali uczniom aby go przyjęli; który gdy przyszedł, pomagał wiele onym którzy uwierzyli przez łaskę.
4.GDAŃSKA.1881A gdy chciał iść do Achai, napomniawszy go bracia, pisali do uczniów, aby go przyjęli; który gdy tam przyszedł, wiele pomagał tym, którzy uwierzyli z łaski Bożej.
5.GDAŃSKA.2017Kiedy chciał udać się do Achai, bracia go zachęcili i napisali do uczniów, aby go przyjęli. Gdy tam przybył, bardzo pomagał tym, którzy uwierzyli dzięki łasce Bożej.
6.JACZEWSKIa gdy do Achai udać się on zamierzał, do tamtejszych Chrześcian dali mu listy polecające, by go tam mile przyjęto. W Achai wielce był pomocny tym, którzy uwierzyli;
7.SZCZEPAŃSKIGdy zaś chciał się udać do Achaji, bracia wysłali listy do uczniów z poleceniem, aby go przyjęto. On to po przybyciu wielce się przydał tym, co uwierzyli.
8.DĄBR.WUL.1973I gdy postanowił wyruszyć do Achai, bracia napisali do uczniów z zaleceniem, aby go przyjęli. On to po przybyciu bardzo pomagał tym, co uwierzyli.
9.DĄBR.GR.1961A gdy postanowił wyruszyć do Achai, bracia zachęcali go i napisali do uczniów, aby go przyjęli. On zaś po przybyciu z całym oddaniem pomagał tym, co uwierzyli.
10.TYSIĄCL.WYD5Gdy przybył, pomagał bardzo za łaską Bożą tym, co uwierzyli.
11.BRYTYJKAGdy zaś zapragnął przenieść się do Achai, bracia zachęcili go i napisali do uczniów, aby go przyjęli; gdy tam przybył, pomagał wielce tym, którzy dzięki łasce uwierzyli,
12.POZNAŃSKAKiedy zamierzał wyruszyć do Achai, bracia napisali list polecający do uczniów, aby go przyjęli. Kiedy tam przybył, dzięki swoim zaletom pomagał bardzo tym, którzy uwierzyli.
13.WARSZ.PRASKAKiedy zaś wyruszał do Achai, bracia [z Efezu] napisali mu list polecający do tamtejszych wiernych. Przybywszy na miejsce, był za łaską Bożą ogromnie pomocny tym, którzy uwierzyli.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ponieważ chciał on pójść do Achai, bracia go zachęcili oraz napisali uczniom, by go przyjąć. Zaś po przybyciu, zgromadził on wielu tych, którzy uwierzyli z łaski.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITA kiedy zapragnął przenieść się do Achai, bracia zachęcili go do tego, a także napisali do uczniów, aby go przyjęli. Na miejscu okazało się, że był bardzo pomocny dla tych, którzy dzięki łasce uwierzyli.
16.TOR.NOWE.PRZ.A gdy chciał iść do Achai, bracia napisali do uczniów, zachęcając, aby go przyjęli; i gdy tam przyszedł, wiele pomagał tym, którzy uwierzyli dzięki łasce Bożej.