« DzA 18:25 Dzieje Apostolskie 18:26 DzA 18:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ten też począł bezpiecznie mówić wszkole. A usłyszawszy go Pryscylla i Akilas, wzięli ji do siebie, i pewniej mu wyłożyli drogę pańską.
2.WUJEK.1923Ten tedy począł bezpiecznie poczynać w bóżnicy, którego usłyszawszy Pryscylla i Akwila, przyjęli go i pilniéj mu wyłożyli drogę Pańską.
3.RAKOW.NTTen począł beśpiecznie mówić w zgromadzeniu. A usłyszawszy go Akillas i Priskilla, przyjęli go, i dostateczniej mu wyłożyli onę drogę Bożą.
4.GDAŃSKA.1881Ten począł bezpiecznie mówić w bóżnicy. Którego usłyszawszy Akwilas i Pryscylla, przyjęli go do siebie i dostateczniej mu wyłożyli drogę Bożą.
5.GDAŃSKA.2017Zaczął on odważnie mówić w synagodze. Gdy go usłyszeli Akwila i Pryscylla, przyjęli go do siebie i dokładniej wytłumaczyli drogę Boga.
6.JACZEWSKIGdy tedy z całą pewnością siebie począł on przemawiać w synagodze, przysłuchywali mu się Pryscylla i Akwila, którzy następnie, do siebie go zaprosiwszy, dokładniej zaznajomili go z nauką Pańską;
7.SZCZEPAŃSKIZaczął przeto odważnie występować w bóżnicy. A Akwila i Pryscylla, przysłuchawszy się mu, zabrali go i wyłożyli mu dokładniej naukę Pańską.
8.DĄBR.WUL.1973I począł odważnie przemawiać w synagodze. Gdy go posłyszeli Pryscylla i Akwila, wzięli go do siebie i wyłożyli mu dokładniej drogę Pańską.
9.DĄBR.GR.1961I począł odważnie przemawiać w synagodze. Gdy go posłyszeli Pryscylla i Akwila, zajęli się nim i wyłożyli mu dokładniej drogę Bożą.
10.TYSIĄCL.WYD5Zaczął on odważnie przemawiać w synagodze. Gdy go Pryscylla i Akwila usłyszeli, zabrali go ze sobą i wyłożyli mu dokładnie drogę Bożą. A kiedy chciał wyruszyć do Achai, bracia napisali list do uczniów z poleceniem, aby go przyjęli.
11.BRYTYJKATen to począł mówić śmiało w synagodze. A gdy go Pryscylla i Akwila usłyszeli, zajęli się nim i wyłożyli mu dokładniej drogę Bożą.
12.POZNAŃSKAGdy zaczął śmiało nauczać w synagodze, usłyszeli go Pryscylla i Akwila, wzięli go do siebie i dokładnie wyłożyli mu naukę Bożą.
13.WARSZ.PRASKAZaczął też z całą odwagą występować w synagodze, a gdy usłyszeli o nim Pryscylla i Akwila, zabrali go ze sobą i wprowadzili w tajniki drogi Bożej.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.On zaczął otwarcie mówić w bóżnicy. Zaś Pryscylla oraz Akwilas, kiedy go usłyszeli, zabrali go ze sobą i dokładniej mu wyłożyli naukę Boga.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITZaczął on otwarcie i odważnie przemawiać w synagodze. Gdy Pryska i Akwila go usłyszeli, zajęli się nim i wyłożyli mu dokładniej drogę Bożą.
16.TOR.NOWE.PRZ.I zaczął śmiało mówić w synagodze. A gdy usłyszeli go Akwila i Pryscylla, wzięli go ze sobą i dokładniej wyłożyli mu drogę Bożą.