« DzA 18:24 Dzieje Apostolskie 18:25 DzA 18:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ten był uczniem drogi pańskiej, a gorając duchem mawiał i uczył pilno o Panu, nauczony tylko ponurzenia Johanowego.
2.WUJEK.1923Ten był nauczony w drodze Pańskiéj; a zapalony duchem, mówił i nauczał pilnie tego, co się tknie Jezusa, wiedząc tylko o chrzcie Janowym.
3.RAKOW.NTTen był wyuczony w drodze Pańskiej; a pałając w Duchu, mówił i nauczał pilnie onych rzeczy które były o Panu, umiejąc tylko ponurzenie Janowe.
4.GDAŃSKA.1881Ten był wprawiony w drogę Pańską, a pałając w duchu, mówił i nauczał pilnie o Panu, wiedząc tylko o chrzcie Janowym.
5.GDAŃSKA.2017Był on obeznany z drogą Pana, a pałając duchem, mówił i nauczał starannie o Panu, wiedząc tylko o chrzcie Jana.
6.JACZEWSKIZnał on naukę Pańską, mówił z zapałem, był pilnym w nauczaniu Ewangelii, ale sam dopiero chrztem Janowym obmyty został.
7.SZCZEPAŃSKIBył on obznajomiony z nauką Pańską i przemawiał z wielkim zapałem i nauczał pilnie tego, co dotyczyło Jezusa, chociaż znał tylko chrzest Janowy.
8.DĄBR.WUL.1973Znał on już drogę Pańską i przemawiając z wielkim zapałem nauczał gorliwie tego, co dotyczyło Jezusa, a wiedział tylko o chrzcie Jana.
9.DĄBR.GR.1961Znał on już naukę Pańską i przemawiając z wielką żarliwością nauczał wiernie tego, co dotyczy Jezusa, a wiedział tylko o chrzcie Jana.
10.TYSIĄCL.WYD5Znał on już drogę Pańską, przemawiał z wielkim zapałem i nauczał dokładnie tego, co dotyczyło Jezusa, znając tylko chrzest Janowy.
11.BRYTYJKABył on obeznany z drogą Pańską, a pałając duchem przemawiał i nauczał wiernie tego, co się odnosi do Jezusa, choć znał tylko chrzest Jana.
12.POZNAŃSKAZnał on już drogę Pana. Pełen zapału nauczał wiernie o tym, co dotyczy Jezusa, choć znał tylko chrzest Jana.
13.WARSZ.PRASKAZnał on już także drogę Pańską; przemawiał z niezwykłym zapałem i bardzo trafnie przedstawiał to wszystko, co dotyczyło Jezusa, choć chrzest znał tylko Janowy.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ten informował o drodze Pana oraz pałając duchem, mówił i skrupulatnie nauczał odnośnie Pana, wiedząc tylko o chrzcie Jana.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITObeznany był też z drogą Pana i z żarem, z głębi ducha, przemawiał i dobrze uczył o tym, co dotyczyło Jezusa. Wiedział jednak tylko o chrzcie Jana.
16.TOR.NOWE.PRZ.Ten był pouczony o drodze Pana, a pałając w duchu, mówił i nauczał dokładnie o Panu, wiedząc tylko o chrzcie Jana.