« DzA 18:1 Dzieje Apostolskie 18:2 DzA 18:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A nalazszy niektórego Judowina imieniem Akilę z Pontu rodem, (który) nie dawno przyszedł był z Italiej, i Pryscyllę żonę jego, dla tego że przykazał był Klaudyus wszem Judom wyniść z Rzyma, i przyszedł do nich.
2.WUJEK.1923A nalazłszy niektórego Żyda, imieniem Akwilę, rodem z Pontu, który był nie dawno z Włoch przyszedł, i Pryscyllę, żonę jego, (dlatego iż był przykazał Klaudyusz, aby Żydowie wszyscy poszli precz z Rzymu) przyszedł do nich.
3.RAKOW.NTI nalazszy niektórego Żyda imieniem Akillę, z Pontu rodem, który był świeżo przyszedł ze Włoch, i Pryskillę żonę jego (dla tego iż był rozrządził Klaudyus, aby ustąpili wszyscy Żydowie z Rzyma) przystąpił do nich.
4.GDAŃSKA.1881A znalazłszy niektórego Żyda, imieniem Akwilas, rodem z Pontu, który był świeżo z Włoch przyszedł z Pryscyllą, żoną swą, (dlatego, iż był Klaudyjusz postanowił, aby wszyscy Żydowie z Rzymu wyszli), przyszedł do nich;
5.GDAŃSKA.2017Spotkał tam pewnego Żyda, imieniem Akwila, rodem z Pontu, który niedawno przybył z Italii razem ze swoją żoną Pryscyllą (ponieważ Klaudiusz zarządził, żeby wszyscy Żydzi opuścili Rzym), i poszedł do nich;
6.JACZEWSKISpotkał tu niejakiego żyda, rodem z Pontu, który wskutek rozkazu Klaudjusza Cessarza, polecającego wszystkim żydom opuścić Rzym, łącznie ze swoją żoną Pryscyllą przybył tu z Włoszech niedawno.
7.SZCZEPAŃSKII znalazł tam pewnego Żyda, rodem z Pontu, imieniem Akwilę, który właśnie przybył z Włoch, i Pryscyllę, jego żonę, bo Klaudyusz rozkazał, aby wszyscy Żydzi opuścili Rzym. Do nich się przyłączył;
8.DĄBR.WUL.1973I zastał tam pewnego Żyda, imieniem Akwila, rodem z Pontu, który niedawno przyjechał był z Włoch wraz z żoną Pryscyllą (dlatego że Klaudiusz wydał rozkaz, aby wszyscy Żydzi Rzym opuścili) i przyłączył się do nich.
9.DĄBR.GR.1961I spotkał tam pewnego Żyda, imieniem Akwila, rodem z Pontu, który niedawno przyjechał był z Italii, i Pryscyllę, żonę jego (dlatego, że Klaudiusz wydał nakaz, by wszyscy Żydzi Rzym opuścili) i przyłączył się do nich.
10.TYSIĄCL.WYD5Znalazł tam pewnego Żyda, imieniem Akwila, rodem z Pontu, który z żoną Pryscyllą przybył niedawno z Italii, ponieważ Klaudiusz wysiedlił z Rzymu wszystkich Żydów. Przyszedł do nich,
11.BRYTYJKATam natknął się na pewnego Żyda, imieniem Akwila, rodem z Pontu, który świeżo przybył z Italii, i na Pryscyllę, żonę jego, dlatego że Klaudiusz zarządził, aby wszyscy Żydzi opuścili Rzym, i zbliżył się do nich;
12.POZNAŃSKASpotkał tam Żyda Akwilę, pochodzącego z Pontu, który niedawno wraz ze swą żoną Pryscyllą przybył z Italii. Klaudiusz wydał bowiem zarządzenie, by wszyscy Żydzi opuścili Rzym; przyłączył się więc do nich.
13.WARSZ.PRASKAgdzie spotkał pewnego Żyda, imieniem Akwila. Pochodził on z Pontu i razem ze swą małżonką Pryscyllą przybył niedawno z Italii, ponieważ cesarz Klaudiusz wypędził z Rzymu wszystkich Żydów. Odwiedził ich kiedyś Paweł,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Znalazł też pewnego Żyda imieniem Akwilan, rodem z Pontu, który niedawno przybył z Italii wraz ze swą żoną Pryscyllą dlatego, bo Klaudiusz rozporządził, żeby wszyscy Żydzi odjechali z Rzymu. Zatem do nich poszedł.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITTam spotkał pewnego Żyda imieniem Akwila, rodem z Pontu, który świeżo przybył z Italii, oraz jego żonę Pryskę. Klaudiusz bowiem zarządził, że wszyscy Żydzi mają opuścić Rzym. Paweł zaznajomił się z Akwilą i Pryską,
16.TOR.NOWE.PRZ.A gdy znalazł pewnego Żyda, o imieniu Akwila, rodem z Pontu, ostatnio przybyłego z Italii, i Pryscyllę, jego żonę, dlatego że Klaudiusz zarządził, aby wszyscy Żydzi odeszli z Rzymu, zbliżył się do nich;