« DzA 18:13 Dzieje Apostolskie 18:14 DzA 18:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy (już) miał Paweł otworzyć usta, rzekł Gallion do Judow: Gdyby jednak była (jaka) krzywda, albo jakie złoczyństwo złe o Judowie po słowu wysłuchałbym was.
2.WUJEK.1923A gdy poczynał Paweł usta otwarzać, rzekł Gallion do Żydów: O mężowie Żydowscy! gdyć by co niesprawiedliwego było, albo złoczyństwo wielkie, słuszniebych was wycierpiał;
3.RAKOW.NTA gdy miał Paweł otworzyć usta, rzekł Gallio do Żydów: Gdyćby tedy było ukrzywdzenie jakie, abo uczynek złośliwy, o Żydowie, słusznie bychci znosił was.
4.GDAŃSKA.1881A gdy Paweł miał usta otworzyć, rzekł Galijo do Żydów: O Żydowie! gdyby się wam było jakie bezprawie stało, albo jaka krzywda, słusznie bym was znosił;
5.GDAŃSKA.2017Kiedy Paweł miał już otworzyć usta, Gallio powiedział do Żydów: O Żydzi, gdyby się działo bezprawie albo jakaś niegodziwość, znosiłbym was, jak należy;
6.JACZEWSKIGdy Paweł poczynał przemawiać w swojej obronie, przerwał mu Gallio i rzekł do żydów: "Mężowie Izraelici! Gdyby tu szło o jakąś niesprawiedliwość albo o jaką zbrodnię wielką, słuchałbym was cierpliwie i sądził;
7.SZCZEPAŃSKIPaweł już chciał usta otworzyć, gdy Gallio odezwał się do Żydów: Gdyby tu chodziło o krzywdę albo jaką wielką zbrodnię, zająłbym się słusznie wami, o Żydzi;
8.DĄBR.WUL.1973I gdy Paweł chciał już usta otworzyć, Gallio rzekł do Żydów: Gdyby chodziło o jakie bezprawie albo o wielką zbrodnię, o Żydzi, należycie zająłbym się wami.
9.DĄBR.GR.1961Kiedy Paweł chciał już usta otworzyć, Gallio rzekł do Żydów: Gdyby chodziło o jakie bezprawie albo jakiś czyn występny, o Żydzi, należycie zająłbym się wami.
10.TYSIĄCL.WYD5Gdy Paweł miał już otworzyć usta, Gallio przemówił do Żydów: Gdyby tu chodziło o jakieś przestępstwo albo zły czyn, zająłbym się wami, Żydzi, jak należy,
11.BRYTYJKAA gdy Paweł miał już usta otworzyć, rzekł Gallion do Żydów: Gdyby chodziło o jakie bezprawie albo niegodziwy czyn, ująłbym się, rzecz zrozumiała, za wami, Żydzi;
12.POZNAŃSKAKiedy Paweł zamierzał przemówić, wtedy Gallio powiedział do Żydów: "Słuchajcie, Żydzi! Gdyby chodziło o jakieś bezprawie czy czyn niegodziwy, wstawiłbym się za wami;
13.WARSZ.PRASKAGdy Paweł miał już rozpocząć swoje przemówienie, Gallio zwrócił się do Żydów w te słowa: Gdyby tu chodziło o jakieś przestępstwo albo wykroczenie, z pewnością zająłbym się wami, Żydzi, jak należy.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś gdy Paweł zamierzał otworzyć usta, Gallio powiedział do Żydów: O, Żydzi! Jeśli byłby tu jakiś niesprawiedliwy czyn lub niegodziwy występek, to zniósłbym was cierpliwie według zasady.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPaweł miał już otworzyć usta, gdy Gallio powiedział Żydom: Gdyby tu rzeczywiście chodziło o jakieś bezprawie albo groźne przestępstwo, miałbym powód, aby przyjąć was, Żydzi.
16.TOR.NOWE.PRZ.A gdy Paweł miał zamiar otworzyć usta, Gallion powiedział do Żydów: O Żydzi! Gdyby rzeczywiście to było jakieś bezprawie lub jakieś niegodziwe przestępstwo, cierpliwie bym wysłuchał tej sprawy.