« 2Kor 8:6 2 List do Koryntian 8:7 2Kor 8:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz jako we wszem obfitujecie, wiarą i mową, i umiejętnością, i wszelaką pilnością, i swoją k nam miłością, abyście i wtej łasce obfitowali.
2.WUJEK.1923Ale jako we wszystkiem obfitujecie w wierze i w mowie i w umiejętności i wszelakiéj pilności, nadto i w miłości waszéj przeciwko nam, abyście i w téj łasce obfitowali.
3.RAKOW.NTAle jako we wszytkim obfitujecie wiarą, i mową, i umiejętnością, i wszelaką pilnością, i swą przeciwko nam miłością, abyście i w tej dobroczynności obfitowali.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż jako we wszystkiem obfitujecie w wierze i w mowie, i w umiejętności, i we wszelakiej pilności, i w miłości waszej przeciwko nam, tak i w tem dobrodziejstwie obfitujcie.
5.GDAŃSKA.2017Jak więc obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, w poznanie, we wszelką pilność i w miłość waszą do nas, tak i w tym dziele łaski obfitujcie.
6.JACZEWSKIObyście i tu również doskonałymi się okazali, jak jesteście doskonałymi w wierze, w nauce Chrystusowej, we wszelkiej troskliwości o zbawienie swoje, a nadto i w miłości swej ku nam. Oby te łaski w was się wzmagały!
7.SYMONAle jak i we wszystkiem obfitujecie w wierze, i w słowie, i w umiejętności, i we wszelkiej gorliwości, a nadto i w waszej ku nam miłości, tak i w tej łasce odznaczyć się macie.
8.DĄBR.WUL.1973A jak we wszystkim obfitujecie w wierze i w mowie, w umiejętności i we wszelkiej gorliwości, a ponadto i w miłości waszej ku nam, abyście i w tej łasce obfitowali.
9.DĄBR.GR.1961A jak we wszystkim wyróżniacie się w wierze i w mowie, w umiejętności i we wszelkiej gorliwości, a ponadto i w miłości waszej ku nam, abyście i w tej łasce obfitowali.
10.TYSIĄCL.WYD5A podobnie jak obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, w wiedzę, we wszelką gorliwość, w miłość naszą do was, tak też obyście i w tę łaskę obfitowali.
11.BRYTYJKAA jak we wszystkim się wyróżniacie, w wierze, w słowie i w poznaniu, i we wszelkiej gorliwości oraz w miłości, którą w was wzbudziliśmy, tak i w tej działalności dobroczynnej się wyróżniacie.
12.POZNAŃSKAObyście wyróżnili się w tym dziele tak, jak wyróżniacie się wiarą i słowem, gorliwością w każdej dziedzinie i naszą miłością do was.
13.WARSZ.PRASKAA podobnie jak obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, w wiedzę, we wszelką gorliwość, w miłość naszą do was, tak też obyście i w tę łaskę obfitowali.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przecież podobnie jak we wszystkim obfitujecie wiarą, słowem, poznaniem i wszelką gorliwością, oraz wśród nas, ową miłością między wami, abyście także obfitowali w tym dobrodziejstwie.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITU was z kolei widzimy obfitość we wszystkim: w wierze, w słowie, w poznaniu, w sumienności względem różnych spraw i w miłości, którą was darzymy. Niech tej obfitości nie zabraknie teraz w dziele łaski.
16.TOR.NOWE.PRZ.Ale tak jak we wszystkim obfitujecie wiarą i słowem, i poznaniem, i wszelką gorliwością, i tą miłością waszą do nas, tak abyście i w tym dziele łaski obfitowali.